Радиоприемник "Рапсодия-стерео"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

 

Радиоприемник "Рапсодия-стерео" [pdf][329kb]

Основни технически данни:

1. Честотни обхвати:


    - ДВ: 150-350 kHz
    - СВ: 520-1600 kHz
    - КВ1: 5,8-11,5 MHz
    - КВ2: 11,5-22,5 MHz
    - УКВ: 64,5-73 MHz

Снимки: Димитър Бояджиев. Вероятна покупка - преди 1988 година

KN34PC, Силистра
31 март 2017 година