Юбилеен транзисторен радиоприемник "Велико Търново '78"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...Юбилеен транзисторен радиоприемник "Велико Търново '78" [zip,pdf][3,2mb]

Обхвати: ДВ: 150 - 350  kHz, СВ: 520 - 1600 kHz, КВ: 6 - 12 MHz
Захранване: 9V (6 батерии R20)
Размери на кутията: 290х180х80
Надпис на лицевата страна: "Първенец в социалистическото съревнование за VII петилетка"
Забележка: VII петилетка – 1976 до 1980 г.

Подарък за колекцията радиоприемници от г-н Радослав Славов от гр. Айтос

DYMMO K: Архив със снимки [zip,jpg][506kb]

Петко Петков, Бургас, 9 септември 2008 година
доп. DYMMO K, 9 май 2012 година
доп. Владислав Генчев, 6 януари 2016 година