Преносим радиоприемник "Россия-304"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Радиоприемникът е предназначен за приемане на станции с амплитудна модулация в обхватите ДВ и СВ с вградена феритна антена и обхвати КВ-1 и КВ-2 с телескопична антена.

Основни технически данни:

1. Диапазон на приемани честоти:

    ДВ: 150-405 kHz (2000-740.7m)
    СВ: 525-1605 kHz (571.4-168.9m)
    КВ-1: 9.5-12.1 MHz (31.5-24.8m)
    КВ-2: 3.95-7.3 MHz (75.9-41m)

2. Междинна честота: 465 kHz

3. Максимална чувствителност при изходна мощност 5 mW,не по-малко от:

    - на ДВ: 500 µV/m
    - на СВ: 200 µV/m
    - на КВ: 50 µV/m

4. Reална чувствителност при изходна мощност, не по-малкa от:

    - на ДВ: 1.5 mV/m
    - на СВ: 0.7 mV/m
    - на КВ: 100 µV/m

5. Избирателност по съседен канал: не по-малка от 46 dB

6. Избирателност по огледален канал: не по-малко от:

    - на ДВ: 36 dB
    - на СВ: 30 dB
    - на КВ: 14 dB

7. Номинална изходна мощност: 100 mW

8. Максимална изходна мощност: не по-малка от 150 mW

9. Честотна лента: 315-3550 Hz

10. Захранващо напрежение: 6 V

11. Консумация без сигнал: не повече от 10 mA

12. Габаритни размери: 215х125х47 mm

13.Тегло: 1.0 kg

На Фиг.1.1 и Фиг.1.2 е показана принципната схема на приемника.


Фиг.1.1


Фиг.1.2

На Фиг.2 и Фиг.3 са разположението на детайлите и печатната платка.


Фиг.2


Фиг.3

Кинематичната схема на приемника е показана на Фиг.4.Радиоприемник "Россия-304" - принципна електрическа схема [pdf][211kb]

Петко Петков, Бургас
6 септември 2010 година