Радиоприемник за персонално повикване "Спектър-М"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Технически данни:

1.1. Работна честота: съгласно приложение № ...

1.2. Захранващо напрежение: 4,8V

1.3. Консумация на ток:

- в режим "Чакане" <= 8 mA
- в режим "Аларма" <= 55 mA

1.4. Чувствителност за задействане на приемника:

- с външна антена <= 40 µV
- с феритна антена <= 750 µV/m

1.5. Продължителност на работа с акумулаторна батерия без допълнително зареждане: 10 часа.

1.6. Тегло на приемника:

- без мрежова приставка 360g
- с мрежова приставка <= 1200g

1.7. Работен температурен интервал: от 268 оK до 323 оK (-5oС до + 50оC)

Снимките по-горе са на радиоприемник за персонално повикване "Спектър-М" от колекцията на LZ2VDK.

Инструкция за експлоатация на приемник "Спектър-М" с мрежова приставка, формуляр [zip,djvu][303kb]

Основният източник на приемника е цилиндрична акумулаторна батерия с напрежение 4,8V. Батерията се поставя от към задната страна (гърба) на приемника в специална преграда, която се затваря отделно плъзгащо се.

ВНИМАНИЕ: При поставянето на батерията спазвайте полянитета (+/-) означен върху нея и в гнездото на приемника.

Веднъж в месеца изваждайте и почиствайте от соли батерията. На три месеца я подменяйте с резервна. След поставяне на нова заредена акумулаторна батерия приемникът се поставя върху мрежовата приставка в режим "Чакане', като се превключи миниатюрният превключвател в горно положение ("Вкл".)

В момента на включването на приемника трябва да се чуе еднократно пукане и да изгасне глим-лампата, разположена към приставката (при поставяне на приемник върху приставката до момента на включването му лампата не трябва да свети.)

Включения приемник се намира в режим "Чакане".

При приемане на командните сигнали приемникът се отпушва и възпроизвежда алармения сигнал ("Сирена") и предаваната устна парола.

Ако паролата е приета, приемникът трябва да се приведе отново е режи "Чакане", като се изключи захранването чрез превключвателя и се включи отново.

През време на експлоатацията е възможно самоотпушване на приемника, при което той започва да шуми силно, без да възпроизвежда алармен сигнал или устна парола.

В този случай трябва да се изключи захранването чрез превключвателя и да се включи отново. Приемникът трябва да остане запушен. Ако след това приемникът шуми силно, тока е признак за повреда, която може да се отстрани само в специалните ремонтни работилници или в завода производител, но не и от лицето, използващо приемника.

Приемникът е изпитан и работи в температурен интервал от -5оС до +50 оС. Прякото действие на слънчевите лъчи (особено лятно време) може да наруши неговата работоспособност.

Военнослужещият, носещ приемник "Спектър-М" в джоба си или в чанта, може да се превозва с всякакъв вид моторни превозни средства.


2.2. Мрежова приставка:

Мрежовата приставка осигурява захранващото напрежение на приемника от електрическата мрежа 220V.

Приставката се включва към мрежата в контакт тип "Шуко". Приемникът се поставя върху нея така, че трите щифта от приставката да влизат до край в буксите му и приемникът се включва в режим "Чакане".


На лицевата страна ма мрежовата приставка са изведени следните индикатори:

2.2.1. Глим-лампа А, чието предназначение е да сигнализира за повикването.

Глим-лампата свети, когато приемникът е приел сигнала "Тревога" и паролата, но оповестяваното лице не е в къщи.

В този случай паролата се "запомня" във вид на светлинна индикация, която се изразява в светването на глим-лампата.

Когато оповестяваното лице е отсъствало от дома и след завръщането си види светлинната ин­дикация (светещата глим-лампа), то трябва да преведе отново приемника в режим "Чакане", като превключи миниатюрния превключвател в положение "изключено" и отново се включи в положение "включено" при което положение приемникът остава да работи.


2.2.2. Зелена лампа Б която светва, когато мрежовата приставка с приемника работи в режим "зареждане". Първоначално светлината е по-силна (разредена батерия), но постепенно намалява и в края на осмия час остава едва забележима.


На задната страна (гърба) на мрежовата приставка са разположени:

2.2.4. Мрежов предпазител, който предпазва приставката и съответно при неизправност или късо съединение в тях.

При неизправен мрежов предпазител зелената лампа не свети, когато приемникът е поставен на приставката и тя е включена в мрежата.

Изгорелият предпазител се сменя с нов. Ако и новият предпазител изгори веднага с включването към мрежата, приставката и приемникът трябва да се изпратят в ремонтната работилница.

При спиране на електрическия ток в мрежата приемникът осигурява непрекъснато запомняне на сигнала "тревога" в продължение на 6 часа.


ВАЖНО; Забранено е отварянето на приемното устройство и мрежовата приставка. Те трябва да се ремонтират само в специализираните армейски работилници.

Всички вписвания се нанасят само с мастило, четливо и ясно. Изтривания и зачертавания са абсолютно забранени!

KN34PC, Силистра
20 август 2011 година, доп. 18 юли 2016 година