Стереофоничен тунер "Студио 2" Hi-Fi
/kn34pc.com/схеми/
приемници/...

Радиоприемникът-тюнeр "Стуаио 2" е стереофоничен радиоприемник от Hi-Fi клас и част от комплект, състоящ се от тюнер, усилвател, грамофон и озвучителни тела.

Предназначен е за приемане на радиосигнали от обхватите ДВ, СВ, КВ и УКВ (моно и стерео).

Има възможност за предварително избиране и фиксиране на 5 станции от УКВ обхвата и автоматичната им донастройка. Тюнерът е с електронна настройка на УКВ и е снабден с PLL стереодекодер.

платка предусилвател с транзистори BC177, BC107

 

платка стереодекодер с ИС TDA1005

Технически данни:

Честотни обхвати:
    ДВ: 150 ÷ 350 kHz
    СВ: 520 ÷ 1600 kHz
    КВ1: 5,8 ÷ 11,5 kHz
    КВ2: 11,5 ÷ 22 kHz

Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB за АМ и 26 dB за ЧМ:
    ДВ ≤ 60 µV
    СВ ≤ 50 µV
    КВ1 ≤ 60 µV
    УКВ ≤ 4 µV.

Избирателност по съседен канал:
    АМ ≥ 40 dB
    ЧМ ≥ 40 dB.

Канално разделяне за честота F = 1kHz:
    от ВЧ вход ≥ 26 dB
    от НЧ вход ≥ 40 dB

Изходно напрежение > 0,5 V.

Стереофоничен тунер "Студио 2" Hi-Fi [pdf][242kb]

Производител: ДСО "Респром" - СОФИЯ, кв. "Захарна фабрика", телефон: 22-07-41/, телекс: 22754

 
Рекламна страница в списание "Радио, телевизия, електроника"

Божидар Цветанов
24 декември 2012 година, доп. 3 април 2022 година