Радиоприемник "Ворошилов" тип 504
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Снимки: Божидар Цветанов
 


Радиоприемник "Ворошилов" тип 504 с лампи серия "Е" (ECH4, ECH4, EBL1, AZ1)[pdf][44kb]


Радиоприемник "Ворошилов" тип 504 с лампи серия U21 (UCH21, UCH21, UBL21, UY1)[pdf][30kb]

 


Радиоприемник "Ворошилов" тип 504 със съветски лампи (6А8, 6К3, 6Г2, 6V6, 6Ц5С)[pdf][41kb]

Бобинен блок 504 (сп. "Радио", бр. 1/1954 г.)[pdf][257kb] 

KN34PC, Силистра
23 февруари 2013 година