Радиостанция РН-12Б "Транспорт" (Тантал)
/kn34pc.com/схеми/trx/...

Радиостанция "Транспорт-НБ" е многоканална носима радиостанция, предназначена за двустранна симплексна радиовръзка. Работи в честотния диапазон 148-174 MHz. Нормалната работа се гарантира при температура на обкръжаващата среда от -25оC до +55оC и относителна влажност 95%.

Приемо-предавателят се състои от два блока, монтирани на печатни платки с размери 69 Х 112 mm. Радиостанцията има звукова индикация за разредена акумулаторна батерия.

 

Технически данни:   

1. Предавател:

1.1. Изходна високочестотна мощност на предавателя: 1W
1.2. Максимална девиация на честотата на предавателя в диапазона модулиращи честоти 300-3000 Hz: не повече от 5 kHz
1.3. Чувствителност на предавателя към входа "микрофон": 2 mV
1.4. Номинална честотна девиация: 3 kHz
1.5. Коефициент на нелинейни изкривявания на предавателя: не повече от 7%
1.6. Отклонение на честотно-модулационната характеристика от характеристиката за предкоррекция 6 db/oct: 3db
1.7. Девиация на честотата на предавателя:

    - при модулационна честота 5 kHz: не повече от 1500 Hz
    - при модулационна честота 10 kHz: не повече от 300 Hz
    - при модулационна честота 20 kHz: не повече от 60 Hz

1.8. Паразитна амплитудна модулация на предавателя: не повече от 1%
1.9. Ниво на паразитната честотна модулация: не повече от -40 db   
1.10. Ниво на паразитните излъчвания на предавателя: не повече от 10 µW
1.11. Отклонение на честотата на предавателя при едновременно въздействие на температура на окръжаващата среда и изменението на напрежението на захранване: не повече от более 2,2
1.12. Ток на потребление: не повече от 250 mA


2. Приемник:

2.1. Чувствителност на приемника при съотношение 12 db СИНАД:
не по-малко от 0,5 µV
2.2. Изходна нискочестотна мощност на приемника: не по-малко от 200 mW
 

Предавател Приемник

 

Приемник

 

Предавател

 

Радиостанция Транспорт-НБ - сервизно описание [djvu][8,5mb]
Радиостанция РН-12Б "Транспорт" - принципна електрическа схема [gif,jpg][7,5mb]

Снимките на радиостанция РН-12Б (rn12b_s1.jpg, rn12b_s2.jpg, rn12b_s3.jpg) са свалени от http://oldradio.cqham.ru

На снимка rn12b_s4.jpg е показана радиостанця от колекцията на LZ2VDK

27 октомври 2007 год., доп. 29 септември 2011 г.
KN34PC