Радиостанция РТ 23-10
/kn34pc.com/схеми/trx/...

Радиостанция "РТ-23" - схеми [gif-zip][3,4mb]

Радиотелефоните РТ 23—10 са напълно транзисторизирани приемопредаватели за УКВ с фазова модулация. Предназначени са за създаване на двустранна симплексна и дуплексна радиосвръзка между стационарни и подвижни обекти. Радиотелефоните РТ 23-10 работят в обхват от 148 до 174 MHz при междуканално отстояние 25 kHz или 50 kHz.

Радиотелефоните РТ 23-10 са изработени от висококачествени детайли и работят при променливи климатични условия или температура от минус 25"С до плюс 55 С и влажност до 98%, освен това са влаго- и прахозащитени. Със своята компактност, малки размери и тегло, както и с малката консумация на електроенергия, радиотелефоните намират най-широко приложение за създаване на сигурна радиовръзка между подвижни и неподвижни обекти иа транспорта, промишлеността, селското стопанство и ведомства. Разстоянието на радиовръзката в зависимост от релефа на местността е от 15 до 80 километра.

Радиотелефоните РТ 23-10 имат вградена система за селективно избиране, с максимален брой на абонатите, които могат да бъдат избирани, е 66. Ползуването на радиотелефона се усвоява лесно, без да са необходими специални познания от страна на обслужващия персонал.

Сп. "РТЕ", бр. 9, 1974 година

23 август 2010 година