Телевизионен приемник "Респром" Т6151
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионен приемник "Респром Т6151" - инструкция за експлоатация [zip,djvu][149kb]

Телевизионният приемник "Респром Т6151" е с диагонал на екрана 61 см и почти не се различава по технически данни ,конструкция и схема от телевизора "София 21". Регулаторите му са въртящи и програмният избирач е четириканален, като конструкцията му е съвсем различна.

Органите за управление са разположени от дясната страна на екрана на екрана както следва: бутон за включване и изключване 1, капак за програмния избирач 2, сензорни пластини 3, индикаторни лампички за включена програма 4, регулатор за тембъра на звука 5, регулатор за сила на звука 6, регулатор за яркост 7, регулатор за контраст 8.

Капакът на програматора се отваря отгоре надолу и се изважда закрепената към вътрешната му страна пластмасова отвертка. Превключването на желания обхват става чрез червените лостчета 9. Чрез отвертката, която се вкарва в съответния бутон-регулатор 11, се настройва като при програматора на телевизора "София 21". От една програма на друга се превключва само с едновременното допиране с пръст на съответната двойка метални пластини, при което трябва да светне прилежащата и индикаторна лампичка.

Консумираната мощност от електрическата мрежа е 65 W. Масата на приемника е 25,5 кг при размери на кутията 700x460x374 mm.
 

Използвана литература:
1. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

Божидар Цветанов
25 март 2015 година