Телевизионен приемник "София 83"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионният приемник "София 83" е с кинескоп с диагонал 56 см, като се задоволява нуждата от телевизор за инсталиране в средни и малки помещения.

Органите за управление и манипулирането с тях не се различават от моделите "София 81" и "София 82". Програматорът е осем канален.

Захранването е трансформаторно с мрежово напрежение 220 V, а общата консумирана мощност е 155 W.

Масата на приемника е 26 kg при размери на кутията 660x465x370 mmТелевизионен приемник "София 83" - електрическа схема [pdf][434kb]

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.

Божидар Цветанов,
22 март 2015 година