Телевизионни приемници "Стадион" и "Стадион 2/4"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионен приемник "Стадион" Телевизионен приемник "Стадион 2/4"

Телевизионният приемник има екран с диагонал 53 см и може да приема 12 телевизионни канала в метровите обхвати. Приспособен е за вграждане на избирач за дециметровите обхвати, като освен скала за каналите от метровите има и скала за дециметровите обхвати.

На лицевата част на приемника вдясно от екрана са разположени регулаторите за сила на звука 7 и за контраст 4, а под тях - бутоните за включване на мрежата 1 и за превключване на дециметров обхват 10. Над бутона за включване на мрежата има глимлампа 12, която сигнализира включеното състояние на приемника. Непосредствено под кинескопа се намира скалата 13, която показва включения канал.

Останалите експлоатационни регулатори са разположени в ниша на дясната страна на кутията,както следва: регулатор за яркост 3, регулатор за тембъра на звука 8, регулатор за честота на кадрите 5, превключвател на каналите от метровите обхвати 2, гривна за настройка на дециметровите обхвати 11, регулатор за детайлност 9, регулатор за фина настройка на каналите 6, комбиниран превключвател за ръчна или автоматична настройка. При изтеглен навън бутон телевизионният приемник се настройва ръчно чрез въртене на бутона до получаване на най-добро изображение и звук.

При натискане на бутона приемникът минава на автоматична фина донастройка, като при изправна автоматика приемането не трябва да се влошава. Чрез регулатора за детайлност може да се изменя плавно честотната характеристика на видеоусилвателя и по този начин изображението става с по-меки и по-резки контури според вкуса на зрителя и според характера на предаването.

Между регулаторите за детайлност и фина настройка има малък отвор 14, през който с отвертка може да се регулира вертикалният размер на изображението.

За разлика от всички други модели, при който каналния превключвател за метровите обхвати трябва да се върти в една посока (по часовниковата стрелка), въртенето при "Стадион" поради наличието на скала е ограничено от двете крайни положения.

В дясната част на задния капак се подава една пластмасова тръбичка (шлаух). Чрез въртенето и може в известни граници да се изменя хоризонталният размер на изображението.

Звуковият канал има номинална изходна мощност 3 W при честотна лента 80-13000 Hz, излъчвана от два високоговорителя-един широколентов за средните и ниските звукови честоти, монтиран на дясната страна и един високочестотен на лицевата страна.

Захранването на телевизионния приемник е безтрансформаторно от мрежа с напрежение 220 V. Токоизправянето е еднопътно, като част от стъпалата се захранват от вграден лампов стабилизатор на напрежение. Масата на приемника е 30 кг при размери на кутията 507-625-455мм

По-новите модели от тази серия са "Стадион 2" и "Стадион 4". Първият има диагонал на екрана 53см,а вторият 59см.Освен някой изменения в схемните решения са променени и местата на някой органи за управление.

Регулаторът за яркост е изведен на лицевата страна над регулатора за сила на звука. На негово място е поставен регулатора за тембъра на звука. Разменени са местата на мрежовия бутон и бутона за включване на дециметровия обхват.

Технически данни:

Типово означение: 1171.105-20005 Стадион

Вид на напрежението променливо: 50 Hz

Мрежово напрежение: 220 V

Мощност консумирана: 200 W

Антенен вход: 240 Ω, симетричен

Приемни обхвати: 12 телевизионни канала

Подготвен за приемане: UHF

Синхронизация:
за картините:
директна чрез интегриране
за редовете: индиректна, фазово сравняване със синусов генератор, автоматика за редовете

Междинна честота по нормите на OIRT:
за изображението:
38.0 MHz
за звуковия съпровод: 6.5 MHz по метода на биенето

М. Ч. детектор:
за изображението: германиев диод

за звуковия съпровод: 2 германиеви диода в дискриминатора

Чувстителност 200 /μV за 20 дб отношение сигнал/шум

Високоговорители:
1 широколентов, 1 високочестотен; тонбленда, плавно регулиране на ниските и високите тонове

Принципна електрическа схема [pdf][3,2mb]Брой на редовете: 625

Брой на картините: 25 картини/сек.

Високо напрежение на кинескопа: 15 kV ± 10 %

Размери на изображението: 59 см / 53 см

Фина настройка: автоматична и ръчна

Регулиране на усилването: ключово автоматично регулиране на усилването

Брой на радиолампите включително и кинескопа: 21

Използвани лампи: РСС 83, 4xEF80, 1XEF184, 3 X РСF82, PCL85, PCL84, PL84, 2 х ЕСС82, PCL82, PL36, ЕАА91, ЕСС83, DY86, PY88, B53G1

Размери:
широчина:
625 мм; височина: 507 мм; дълбочина: 445 мм

Тегло: 30 кг

Телевизионен приемник "Стадион 1" [pdf][16,2mb], Телевизионен приемник "Стадион" [pdf][7,5mb]
Телевизионен приемник "Стадион 2/4" [pdf][3,7mb],
Инструкция за експлоатация [pdf][3,5mb], Гаранционна карта [pdf][1,3mb]
Инструкция за експлоатация и гаранционна карта [zip,pdf][5,5mb]

Използвана литература:
1. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

Димитър Димитров, 24 октомври 2008 година, доп. 14 април 2014 година,
доп. Божидар Цветанов, 16 април 2015 година,
доп. Любомир Божков, 17 април 2015 година