Телевизионен приемник "Топаз"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

"Топаз" е полски телевизионен приемник. Отпред се вижда кинескопът и декоративната решетка, зад която е поставен високотоновият високоговорител. В малък отвор, намиращ се вляво на надписа "Топаз-23", е монтиран фоторезисторът за автоматично регулиране на контраста в зависимост от околното осветление.

В долната дясна част на кутията са разположени копчето за фина настройка на честотата на хетеродина и превключвателят за телевизионните канали. Над тях са изведени регулаторите "контраст" и "сила на звука". До тях е монтиран отвесно клавишен превключвател с четири клавиша.

Долният служи за включване и изключване на телевизора. Над него е поставен клавиш с надпис "филм". При натискането му се подобрява детайлността на изображението. Над клавиша "филм" са разположени клавишите "музика" и "говор".

С тяхна помощ се изменя тембърът на нискочестотния усилвател. Най-отгоре се намира декоративната решетка на широколентовия високоговорител. На задния капак са изведени: антенните входове за слаб и силен сигнал и регулаторите "честота на кадрите", "яркост" и "честота на редовете". Честотата на редовете се изменя чрез завъртане ядрото на синусовата бобина.

Долу вляво зад сваляща се плексигласова капачка са поставени два предпазителя. Левият е свързан във веригата на мрежата, а десният — във веригата на постоянното напрежение, захранващо крайното стъпало за хоризонталното отклонение.Телевизионен приемник "Топаз" - общи сведения, конструкция, монтаж [pdf][3,9mb]

Монтажът на телевизора е печатен на три платки. Най-отдолу се намира платката с елементите на общия канал и на канала за звука.

Над нея е платката с елементите от групата за автоматично поддържане на хоризонталния размер и от групата за предпазване на крайната лампа за вертикално отклонение. В горната част се намира платката с елементите на схемите за синхронизация, вертикално отклонение и задаващия синусов генератор за хоризонтално отклонение. На шасито са монтирани трансформаторът за хоризонтално от-
клонение с принадлежащите му лампи, електролитните кондензатори на захранването и изходните трансформатори за вертикално отклонение и звук.

Шасито може да се завърта около хоризонталната ос. Характерно е печатното изпълнение на каналния превключвател. По печатен начин са направени и бобините на барабана.


Използвана литература:
1. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

KN34PC
17 март 2015 година