Телевизионен приемник "Велико Търново 85"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Различава се от модела "Велико Търново 84 по липсата на бутона PAL / SECAM, тъй като това става по електронен път автоматично. Кинескопът му е с диагонал на екрана 51 см. Общата консумирана мощност е 65 W. Масата на приемника е 24,5 кг при размери на кутията 615x405x467 mm.

Телевизионен приемник "Велико Търново 85" ТЦ5101 - електрическа схема [zip,jpg][1,1mb]

Използвана литература:
1. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

Божидар Цветанов
6 април 2015 година