Arduino библиотека за управление на 93C66 / 93C66 Arduino Library
/kn34pc.com/справочник/...

Atmel AT93C66 - Three-wire Serial EEPROM 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Features:

- 4K: 512 x 8 or 256 x 16
- Three-wire Serial Interface
- 2 MHz Clock Rate (5V)
- Self-timed Write Cycle (10 ms max)
- Endurance: 1 Million Write Cycles
- Data Retention: 100 Years

***


EEPROM 93C66 - тестова схема

***

Библиотека за управление на EEPROM 93C66 под Arduino / EEPROM 93C66 Arduino Library:
at93c66_lib_v0.1.zip

Библиотеката е САМО за 8 битова организация (512 x 8, 4K). Извод ORG трябва да е свързан с GND.

***

Library constructor:

at93c66(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t);

Arduino изводи към CS, DO, DI, SK на EEPROM 93C66

***

Публични функции и процедури:

uint8_t READ(uint16_t m_addr);
чете съдържанието на клетка с адрес m_addr

void ERASE(uint16_t m_addr);
изтрива съдържанието (запис с 0xFF) на клетка с адрес m_addr

void WRITE(uint16_t m_addr, uint8_t m_data);
записва клетка на адрес m_addr с данни m_data

void UPDATE(uint16_t m_addr, uint8_t m_data);
чете клетка и записва върху нея данни само при разлика (виж EEPROM endurance)

void WRAL(uint8_t m_data);
записва всички клетки от паметта с данни m_data

void ERAL();
изтрива съдържанието (запис с 0xFF) на всички клетки от паметта

***

Пример 1: Четене, изтриване и запис (със случайни данни) на клетки от EEPROM 93C66
at93c66_rbx.zip

Пример-1 използвам за бърз тест на работоспособността на интегралната схема и контрол на съдържанието в паметта.

Функциите са достъпни през Arduino Serial Monitor. Скорост: 57 600 бода.

***
r - четене на данни от цялото адресно пространство

***
b - изтриване (запис с 0xFF) на клетките в EEPROM (и последващо автоматично четене за визуална проверка на състоянието)

***
x - запис на всички клетки в адресното пространство с псевдо-случайни данни (и последващо автоматично четене за визуална проверка на състоянието)

Забележка: Програмният код (или части от него) е за некомерсиално използване!

Препратки и материали:
1. AT93C66, Atmel - Three-wire Serial EEPROM 4K (512 x 8 or 256 x 16) [pdf][372kb]
2. Arduino библиотека за управление на 93C56, kn34pc.com

3. Arduino библиотека за управление на 93C66, kn34pc.com

LZ2WSG, Силистра
23 октомври 2018 година