Arduino библиотека за управление на
LCD дисплей с контролер HT1611 / HT1611 Arduino Library
/kn34pc.com/справочник/...

Дисплеи с течни кристали на база на контролер HT1611 се използваха в миналото в телефонни апарати, факсове, принтери и др. В много случаи дисплеите ни остават за "втора употреба" след края на експлоатационния цикъл на устройството, като предвид ниската им консумация и простото им управление, последните могат да се използват като индикаторни елементи в различни устройства в нашата радиолюбителска дейност: време, период, честота, температура и др.

Като "минус" на дисплея за себе си добавям:
- липса на вътрешна подсветка (светодиодна/с лампи с нажежаема жичка и др.), което ограничава зоната/времето на видимост
- ограничен набор от символи в знакогенератора на контролера на дисплея (напр. десетична точка/запетая).
 

HT1611/HT1611C - Display Driver for LCD, Timer with Dialer Interface

Features:
- Operating voltage: 1,2 .. 1,7V
- Low operating current: 3mA (typ.)

***


LCD L-1161B / HT1611 - тестова схемаLCD L-1161B под управление на Arduino

Библиотека за управление под Arduino / HT1611 Arduino Library:
ht1611_v0.1.zip

Поддържаните символи от библиотеката за печат върху дисплея са: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 space . -

Предвид ограничения набор от символи в знакогенератора на дисплея, вместо десетична точка "." се изобразява средно тире "-".
Не са добавени F, P и др. специални символи. При необходимост може да се добавят (редове 44..48, файл ht1611.cpp).

Вграденият часовник 12/24 в дисплея не се използва/управлява.

***

Library constructor:
 

HT1611(uint8_t, uint8_t);
извод на Arduino към извод DI на дисплея (Serial data input pad)
извод на Arduino към извод SK на дисплея (Clock input pad)

***

Публични процедури:

void init();

инициализация на библиотеката

void print(uint8_t x, String s);
на позиция x върху дисплея изобразява символна поредица, max 10 символа (без F, P и др. спец. символи)
x = 0 .. 9
s  =  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 space . -


void print(uint8_t x, int32_t d);
на позиция x върху дисплея изобразява стойност, max 10 знака
x = 0 .. 9
d = -2147483648 .. 2147483647


Помощни материали:
1. HT1611 / HT1611C [pdf][1,2mb]

LZ2WSG, Силистра
2 октомври 2020 година