Arduino I2C адреси на интегрални схеми, модули, устройства
/kn34pc.com/справочник/...

За управление на ИС, модули и устройства под Arduino (и други микроконтролери) по I2C шина е необходимо съответното правилно адресиране. Физическият адрес трябва предварително да се предвиди в управляващата програма и когато това не е изпълнено, често се пораждат "конфликти".

Споделям обобщената си табличка с I2C адреси на интегрални схеми, модули и устройства (до които съм имал досег), като се надявам информацията да е полезна.

I2C адрес ИС, модул, устройство описание

0x10

Si4703

FM приемник

0x10

AR1010

FM приемник

0x10, 0x11, 0x60

RDA5807

FM приемник

0x10

PCF8583

Real Time Clock, SRAM

0x20 .. 0x27

MCP23017

I2C port expander

0x20 .. 0x27

PCF8574

I2C port expander

0x3C

SSD1306

0,96" oled display driver

0x44

PT2257

Electronic Volume Controller

0x4C

MAX6657

Temperature sensor

0x4E, 0x4F

CS2000

Fractional-N Clock Synthesizer

0x55

Si570

I2C Programmable XO

0x50 .. 0x57

24Cxx, 24LCxx

EEPROM

0x50 .. 0x57

FM24Cxx

FRAM

0x60, 0x61

MCP4725

12 bit DAC

0x60

TEA5767

FM приемник

0x60

Si5351А (10-Pin MSOP)

I2C configurable clock generator

0x60, 0x61

Si5351A (20-pin QFN)

I2C configurable clock generator

0x62

Si5351А (10-Pin MSOP, Farnell)

I2C configurable clock generator

0x68

DS1307

Real Time Clock, SRAM

0x74 .. 0x77

Si5340, Si5341

Low-jitter clock generator

 

 

 

За допълване на таблицата в бъдеще време: следва продължение ...

***

I2C адресът на непознат модул / непознато устройство може да се провери с помощта на Arduino sketch от [1], [2] и Serial Monitor.


Arduino I2C scanner - тестова схема

Пример: модул с Si5351А, 10-Pin MSOP под управление на Arduino Nano: I2C адресът е 0x60

Препратки и материали:
1. Arduino Playground - I2cScanner
2. Arduino I2C Scanner [zip,ino][1kb]

LZ2WSG, Силистра
2 ноември 2018 година