Arduino библиотека за управление на ИС PT2257/ PT2257 Arduino Library
/kn34pc.com/справочник/...

Princeton Technology PT2257 - Electronic Volume Controller IC

Features:
- CMOS technology
- Low power consumption
- Least external components
- Attenuation range: 0 to -79dB at 1dB/step
- Operating voltage: 3 to 9V
- Low Noise, S/N Ratio>100dB (A-weighting)
- Two channel output
- Available in 8-pin, DIP or SOP

I2C address = 0x44

***


PT2257 - тестова схема

Библиотека за управление под Arduino / PT2257 Arduino Library:
pt2257_v0.3.zip

В тестовата схема към I2C шината са свързани (Arduino TWI) вътрешните pull-up резистори на микроконтролера (20..50 kΩ). При друга конфигурация (физическа дължина на шината, скорост, брой устройства, паразитен капацитет) при необходимост да се монтират външни pull-up резистори (1-10 kΩ) към Vcc.

***

Публични процедури:

void init();

инициализация на библиотеката

void set_volume(uint8_t db);
установяване на гръмкостта (затихването) на ЛЯВ и ДЕСЕН канал
dB = 0 ... 79

void set_volume_left(uint8_t db);
установяване на гръмкостта (затихването) на ЛЯВ канал
dB = 0 ... 79

void set_volume_right(uint8_t db);
установяване на гръмкостта (затихването) на ДЕСЕН канал
dB =  0 ... 79

void mute(bool st);
заглушаване на ЛЯВ и ДЕСЕН канал

заглушаването е включено:
st = true

заглушаването е изключено (нормален режим):
st = false

void off();
изключване (затихване до -79 dB)

***

Пример 1: Регулатор на гръмкостта на ЛЯВ и ДЕСЕН канал с функция "заглушаване" (MUTE)
pt2257_enc.zip

- използване на механичен енкодер с бутон
- регулиране на гръмкостта: 80 стъпки, 0..-79 db през 1 dB
- намаление: до -79 dB
- усилване: до 0 dB
- функция "Заглушаване" (с бутона на енкодера): -79 dB


PT2257, пример 1 - регулатор на гръмкостта

Забележка: Програмният код (или части от него) е за некомерсиално използване!

Използвани материали:
1. PT2257, Princeton Technology Corp. - Electronic Volume Controller IC [pdf][550kb]

LZ2WSG, Силистра
28 септември 2018 година