Активни филтри с операционни усилватели

Нископропускащи филтри


Butterworth Bessel Linkwitz
6 db / oct
C = 1 / (2 * Π * F0 * R) C = nF    
12 db / oct
Ca = 1.414 / (2 * Π * F0 * R)
Cb = 0.7071 / (2 * Π * F0 * R) Ca = nF Cb = nF
Ca = 0.9076 / (2 * Π * F0 * R)
Cb = 0.6809 / (2 * Π * F0 * R) Ca = nF Cb = nF
Ca = 1 / (2 * Π * F0 * R)
Cb = Ca Ca = Cb = nF
18 db / oct
Ca = 1.392 / (2 * Π * F0 * R)
Cb = 3.546 / (2 * Π * F0 * R)
Cc = 0.2024 / (2 * Π * F0 * R) Ca = nF Cb = nF Cc = nF
Ca = 0.9548 / (2 * Π * F0 * R)
Cb = 0.4998 / (2 * Π * F0 * R)
Cc = 0.7560 / (2 * Π * F0 * R) Ca = nF Cb = nF Cc = nF
 
24 db / oct
Ca = 1.0824 / (2 * Π * F0 * R)
Cb = 0.9239 / (2 * Π * F0 * R)
Cc = 2.6130 / (2 * Π * F0 * R)
Cd = 0.3827 / (2 * Π * F0 * R) Ca = nF Cb = nF Cc = nF Cd = nF
Ca = 0.7298 / (2 * Π * F0 * R)
Cb = 0.6699 / (2 * Π * F0 * R)
Cc = 1.0046 / (2 * Π * F0 * R)
Cd = 0.3872 / (2 * Π * F0 * R) Ca = nF Cb = nF Cc = nF Cd = nF
Ca = 1.414 / (2 * Π * F0 * R)
Cb = 0.7071 / (2 * Π * F0 * R)
Cc = Ca
Cb = Cd Ca = Cc = nF Cb = Cd = nF

R [Ω], C[F], f[Hz], R = 4.7kΩ .. 10kΩВисокопропускащи филтри


Butterworth Bessel Linkwitz
6 db / oct
R = 1 / (2 * Π * F0 * C) R = Ω    
12 db / oct
Ra = 0.7071 / (2 * Π * F0 * C)
Rb = 1.414 / (2 * Π * F0 * C) Ra = Ω Rb = Ω
Ra = 1.1017 / (2 * Π * F0 * C)
Rb = 1.4688 / (2 * Π * F0 * C) Ra = Ω Rb = Ω
Ra = 1 / (2 * Π * F0 * C)
Rb = Ra Ra = Rb = Ω
18 db / oct
Ra = 0.7184 / (2 * Π * F0 * C)
Rb = 0.2820 / (2 * Π * F0 * C)
Rc = 4.9407 / (2 * Π * F0 * C) Ra = Ω Rb = Ω Rc = Ω
Ra = 1.0474 / (2 * Π * F0 * C)
Rb = 2.0008 / (2 * Π * F0 * C)
Rc = 1.3228 / (2 * Π * F0 * C) Ra = Ω Rb = Ω Rc = Ω
 
24 db / oct
Ra = 0.9239 / (2 * Π * F0 * C)
Rb = 1.0824 / (2 * Π * F0 * C)
Rc = 0.3827 / (2 * Π * F0 * C)
Rd = 2.6130 / (2 * Π * F0 * C) Ra = Ω Rb = Ω Rc = Ω Rd = Ω
Ra = 1.3701 / (2 * Π * F0 * C)
Rb = 1.4929 / (2 * Π * F0 * C)
Rc = 0.9952 / (2 * Π * F0 * C)
Rd = 2.5830 / (2 * Π * F0 * C) Ra = Ω Rb = Ω Rc = Ω Rd = Ω
Ra = 0.7071 / (2 * Π * F0 * C)
Rb = 1.414 / (2 * Π * F0 * C)
Rc = Ra
Rd = Rb Ra = Rc = Ω Rb = Rd = Ω

R [Ω], C[F], f[Hz], C = 4.7nF .. 10nF

Калкулаторът за активни филтри с операционни усилватели изработи Севян Терзи, 8 май 2015 година.

 

Калкулатор за пресмятане на активни филтри в Excel: oamp_filters.zip