Стереофоничен тунер
"Студио 2" Hi-Fi

    Радиоприемникът-тюнeр "Стуаио 2" е стереофоничен радиоприемник от Hi-Fi клас и част от комплект, състоящ се от тюнер, усилвател, грамофон и озвучителни тела.

    Предназначен е за приемане на радиосигнали от обхватите ДВ, СВ, КВ и УКВ (моно и стерео).

    Има възможност за предварително избиране и фиксиране на 5 станции от УКВ обхвата и автоматичната им донастройка. Тюнерът е с електронна настройка на УКВ и е снабден с PLL стереодекодер.

    Технически данни:

        Честотни обхвати:
            ДВ: 150 ÷ 350 kHz
            СВ: 520 ÷ 1600 kHz
            КВ1: 5,8 ÷ 11,5 kHz
            КВ2: 11,5 ÷ 22 kHz

        Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB за АМ и 26 dB за ЧМ:
            ДВ ≤ 60 µV
            СВ ≤ 50 µV
            КВ1 ≤ 60 µV
            УКВ ≤ 4 µV.

        Избирателност по съседен канал:
            АМ ≥ 40 dB
            ЧМ ≥ 40 dB.

        Канално разделяне за честота F = 1kHz:
            от ВЧ вход ≥ 26 dB
            от НЧ вход ≥ 40 dB

        Изходно напрежение > 0,5 V.

    Производител: ДСО "Респром" - СОФИЯ, кв. "Захарна фабрика", телефон: 22-07-41/, телекс: 22754

 
Рекламна страница в списание "Радио, телевизия, електроника"

 

Стереофоничен тунер "Студио 2" Hi-Fi [pdf][242kb]

Божидар Цветанов
24 декември 2012 година