Късовълнов трансивър на LZ2CH
/kn34pc.com/конструкции/...

Поглед отпред и отзад

Идеята за новото радио (както реших да го кръстя) възникна още през 2006г. Дълго се лутах из "лабиринта" от различни схеми, събирани през годините в главата ми, експериментирани отделни блокове и стремеж към нещо по-модерно. Тъй като бях насъбрал и доста материали "за всеки случай", накрая реших сам да си съставя схемата и тя да е класически вариант на съществуващите схеми на трансивъри.


Блок-схема

Затова според мен приемната страна се оформи като: ВЧУ на транзистор, диоден смесител, кварцов филтър (SSB, CW), МЧУ с изпробваната вече МА3006, продукт-детектор и НЧУ, АРУ по изпробвана вече схема от книгата на В. Генов, Ч. Левков, Е. Цанов - "Любителска SSB технника".

Всъщност и всички посочени стъпала са разгледани подробно именно там. ВЧУ съставих от два транзистора, като първият е двугейтов апериодичен усилвател, а вторият е емитерен повторител за съгласуване към ниското входно съпротивление на диодния смесител, а именно 50 ома. Така полученият ВЧУ стана много широколентов и с доста голям диапазон на регулиране на коефициента на усилване. В допълненията накрая съм показал данни от измерванията на това стъпало.

За смесител използвах широколентов смесител SAM-2, който се намираше по магазините тогава, след него използвах два филтъра за 3 kHz - XF9B и 600 Hz - XF9CW, естествено със съответните съгласуващи вериги. Както посочих по-горе, за МЧУ използвах МА3006. От разговори с различни радиолюбители разбрах, че ако използвам трансформаторна връзка между двете стъпала на МЧУ с посочената микросхема, усилването може да не ми е достатъчно. Затова реших да използвам сорсов повторител между двете микросхеми. В резултат се получи много голямо усилване, което се наложи да ограничавам и така се спрях на усилване от порядъка на 4200 пъти.

Детекторът също го заимствах от посочената литература и на изхода му поставих филтър ограничаващ лентата на детектирания сигнал до 2,7 kHz. След детектора използвах НЧУ изготвен на ТВА810. Оказа се, че работи добре без да шуми.

На платката на НЧУ поставих и генератор за CW, чиято схема копирах от схемата на германската апаратура SEG100D. Представлява LC генератор и се оказа, че притежава отлична синусоида на изхода. Усилвателят за АРУ също е от посочената литература. Може би представлява интерес усилвателят за измерителната система - т. нар. S-метър.
 
Това е операционен усилвател с два коефициента на усилване. Това го реших, за да може малките стойности на S да се индицират отчетливо. Естествено, при това пък големите стойности над 9 ще бъдат трудно различими, но сметнах че в повечето случаи кореспондентът се интересува дали го чуват добре, а не с колко над ниво 9.

Затова реших, че като давам оценка ще бъде примерно 599 FB (аз съм телеграфчия). Така при използване на индикатор с 10 деления по скалата, при индициране на сигнала от 1 до 6, ще става линейно, колкото са деленията до 6. Нагоре до 10-то деление вече се нареждат 7, 8, 9, +20, +40, +60. Наистина нагъсто. В крайна сметка това си беше само мое решение, което не ангажира този, който реши да повтаря конструкцията. До тук с приемната страна.

В предавателната част постъпих също по класически начин: балансен модулатор, усилвател DSB, кварцов филтър, смесител, междинен усилвател, лентови филтри, широколентов усилвател на мощност до 4 W. Последния заимствах от схемата на публикувания в руските сайтове: "Трансивер "YES-97" -  Драйвер выходного каскада".

Балансният модулатор също заимствах от посочената литература, изпълних го с варикапи. Балансировката се оказа невероятна, носещата дори и след DSB усилвателя не се регистрираше на осцилоскоп. За сравнение: с диоден БСМ балансировката е далеч по-неефективна. За подаване на НЧ от микрофона използвах усилвател на чешката ИС МАА145. В режим на телеграфна манипулация превключвам входа на БСМ към генератора на CW, описан по-горе. Лентовите филтри ги превключвам с релета. На снимките се виждат ясно като черни тела от двете страни на кръговете. В допълненията са дадени стойностите, като за всеки обхват тяхната работа е симулирана в компютърна програма FILTER DESIGN.

Важно място заема и схемата на хетеродина. Тя е изпълнена по принципа SUPER VFO, което ще рече един генератор работещ в обхвата 5-5.5 MHz, а след това се смесва с различни по честота кварцови генератори за всеки обхват. На схемите честотите са посочени. Всеки XFO е с емитерен повторител, които се събират в обща точка през превключващи диоди, смъкнати от телевизионни ИТК от телевизори "Електрон 280/380 ДБ".

Понеже не успях да намеря достатъчно такива диоди, а и в последствие ми попаднаха ВА244, последните употребих за превключване на обхватните кръгове след широколентовия усилвател, сложен след смесването VFO - XFO. Данни за него също има в допълненията. Накрая поставих два идентични ШЛУ - единият за хетеродина, другият за цифровата скала. Тях ги взех от руските книжки "В помощь радиолюбителю", не помня кой брой (е малко изменен по български), като употребих руския КТ372Б и 2N2369A. Данни за двата усилвателя има в допълнението.

На снимковия материал се вижда отчетливо всичко. Лошото е, че VFO веднага след като го настроих го "закапачих" така яко, както руските братя запечатват секретна апаратура и не можах да снимам какви "черва" има отвътре (снимките правих много по-късно).

Цифровата скала изпълних по широкоизвестната схема с PIC16F84A. Впоследствие реших да добавя и изход за 50 MHz. Така се наложи в схемата да се добави лентов филтър на 50, а също и крайно стъпало на 50 MHz.

Монтажът на всички блокове беше доста трудоУмък (в смисъл отне ми доста време за умуване). Така стигнах до решението едната страна на кутията да се накланя, а към нея да е закрепен радиочестотния блок. Другата страна на кутията също може да се накланя, но там няма блокове, които да се нуждаят от такова нещо. На основата разположих блокове, които не се нуждаят от много настройки (примерно захранването и крайното стъпало - след изпробването им под товар се скриват в кутийките и се поставят по местата).

Между различните блокове оставих достатъчно място за да минат проводниците за свързване. В процеса на работа се оказа, че цифровата скала вкарва по захранването шум в НЧУ, поради което монтирах LC развързващ филтър и всичко си дойде по местата. За външно оформление съм благодарен на всички радиолюбители в нашия град за помощта. От LZ3BD/2 получих алуминиева плоча за лицева скала. От LZ2PT получих тънка алуминиева ламарина за горен капак, от други - копчета за лицевата скала, различни куплунзи, дреболии, които сега не мога да си спомня и т. н.

В крайна сметка мога да се похваля - на сигнал-генератор с ниво 0,3µV сигналът е отчетлив, а на S-метъра стрелката се отклонява отчетливо над показание "0" на скалата. Оставаше само да го калибрирам. С това пожелавам успех на всеки, който реши да изпробва някои части (или реши цялата схема да пробва) от схемата.

 

Синтезатор


Основна платка - МЧУ, ДЕТ, AVC


 Основна платка - УВЧ, СМ, XF9


Платка диапазонни филтри (ДФ)


VFO 5-5,5 MHz


Блок "Синтезатор" (долна платка) - XFO, СМ, ШЛУ


Блок "Синтезатор" (горна платка) - УС, ДПФ, входен конектор


Платка "ТХ" - разпределение, BFO, DSB, микрофонен усилвател, БСМ


Платка "УНЧ" и CW-генератор


Усилвател на мощност за КВ


Платка "ТХ" - превключване за хет. на 50 MHz


Усилвател на мощност за 50 MHz


Усилвател на мощност за 50 MHz - нов вариант
 

Поглед отвътре

 

Горна платка Диапазонни филтри Входен усилвател

 

Долна платка Дросел в захранването МЧ филтри

 

Платка УНЧ Предавка Преди опроводяването

 

РА - КВ Работно място РА-КВ с капак

 

PA - УКВ Цифрова скала Цифрова скала с капак

 


Блок "Стабилизатори" на 12V, 24V


Вътрешно окабеляване

Захранване и автоматика


LZ2CH,
Силистра
25 април 2014 година