Радиолюбителски конструкции

● Приемо-предаватели
● Предаватели
● Усилватели на мощност ◊ 1,8 ÷ 30 MHz
● Усилватели на мощност ◊ 50 MHz
● Усилватели на мощност ◊ 144 MHz
● Усилватели на мощност ◊ 432 MHz
● Усилватели на мощност ◊ 1296 MHz
● Приемници
● Антени
● Arduino проекти
● Телеграфни ключове и устройства към тях
● Нискочестотна техника
● Токозахранващи устройства
● Измервателни уреди
● Микроконтролери
● Цифрова техника
● Други

Приемо-предаватели
CW минитрансивър / LZ2CH
CW/SSB трансивър на 7 MHz – R.O.J. (Revenge Of the "Jigit" или "Отмъщението на джигита") / Mickey von Bastard
QRP за състезанието "Полеви ден" / LZ2CH
SSB трансийвър "Балкан" с пряко преобразуване на 3,5 MHz / Николай Господинов
Двудиапазонен CW / SSB трансивър / Mickey von Bastard
Експерименти с QRPP "Микро-80" и "Pixie-2" / LZ2WSG
Конверторна приставка към "ESS-100" / LZ2CH
Късовълнов приемо-предавател на 3,5 и 7 MHz / Mickey von Bastard
Късовълнов трансивър / LZ2CH
Петобхватен SSB трансивър / Mickey von Bastard
Приемо-предавател с DRA818 / LZ1CRE
Приставка за 50 MHz / LZ2CH
Радиостанция на 144 MHz / R7 / LZ2WSG
Радиостанция на 27 MHz / Mickey von Bastard
Радиотелефон за бедни – 27 MHz / Mickey von Bastard
Седемобхватен SSB/CW трансивър / LZ2WSG
Телеграфен QRP трансивър на 3,5 MHz / LZ2CH, LZ2WSG, LZ2XYZ
Телеграфен предавател 200W / 1968 г. / LZ2PT, LZ2NIS
Трансвертер за 475 kHz / LZ2CH
Трансивърна приставка към радиоприемник Р-250М2 / LZ2CH, LZ2JOW

Генератор на 50 MHz за настройка / LZ2WSG
Кварцов осцилатор на 500 kHz / LZ2XYZ, LZ2WSG
Микрофонен предусилвател за радиостанция "Лотос" / LZ2XYZ, LZ2WSG
Първи опити за радиовръзка в любителски обхват 630 m (472-479 kHz) в град Силистра / LZ2CH, LZ2WSG

DDS PLL VFO / LZ2WSG
Активен аудио-филтър с ИС MAX7400 / LZ2WSG
Регулируем НЧ телеграфен филтър / LZ2CH
Синтезатор на честота на ИС LM7001 / LC72131 за начинаещи / Константин Луковский

Схеми, документации и конструкции из архивите на LZ1SE

Предаватели
AM модулатор / LZ2WSG
Arduino Si5351 CW beacon / LZ2WSG
Еднолампов предавател "Ameco AC1" / LZ3OB
УКВ предавателче за любителски цели / LZ2WSG

Усилватели на мощност ◊ 1,8 ÷ 30 MHz
HF усилвател на мощност с ГУ-43Б / LZ2PT
Крайно стъпало за КВ с 2 х ГУ50 / LZ2JOW
Крайно стъпало с лампи 2 х ГУ50 / LZ2CH
Късовълново безтрансформаторно крайно стъпало с 2 x ГУ50 / LZ2CH / RA6LFQ
Усилвател на мощност / QRP към трансивърна приставка за Р-250М2 / LZ2JOW

Усилватели на мощност ◊ 50 MHz
PA на 50 МHz с лампа 4CX250B / LZ3BD/2
Как направих радиочестотен усилвател за 50 MHz с лампа ГУ29 / LZ2CH
Усилвател на 50 MHz, захранван от акумулатор при полеви състезания/ LZ2CH

● Усилватели на мощност ◊ 144 MHz
PA на 144 МHz с лампа 4CX250B / LZ3BD/2 / F5SOH
Крайно стъпало 30 W за 144-146 MHz / LZ2JOW
Крайно стъпало 40 W за 144-146 MHz / LZ2JOW
Усилвател за преносима радиостанция "Микрон" / LZ2CH

● Усилватели на мощност ◊ 432 MHz
PA на 23 cm / LZ3BD/2 / UT2GA
PA на 432 МHz с лампа 4CX250B / LZ3BD/2 / F5SOH
Как сглобихме усилвател за 432 MHz / LZ2CH

● Усилватели на мощност ◊ 1296 MHz
100 W PA на 1296 MHz с лампа HT323 (EC562) / LZ3BD/2

Приемници
Експериментален приемник за DRM сигнали / LZ2WSG
Конвертер за SDR DVB-T+DAB+FM с ИС RTL2832U / LZ2WSG
"Континент" - свръхрегенеративен SSB/АМ приемник, работещ от 1,5 до 60 MHz / LZ2GNA
Приемник на 7 MHz, предвиден за CW QRP трансивър / Mickey von Bastard
Приемник на 144 MHz към любителски приемо-предавател / LZ2WSG
Приемник с пряко преобразуване на 50(70) MHz / LZ2GNA
Шумов генератор в късовълновия диапазон / LZ2WSG

Детекторен приемник / Димитър Бадаров
Детекторен приемник на средни вълни / LZ2WSG
Ретро радиоприемник, модел '73 г. / Петко Петков, Бургас
Радиоприемник "Тонмайстор" / Иван Кирилов, София

Входни блокове за АМ радиоприемници / Валери Терзиев НОВО!
Ретро радиоприемник с АМ интегрални схеми от серия К157ХА / Валери Терзиев
АМ радиоприемник с интегрална схема К237ХА2 / Валери Терзиев
Транзисторни ретро радиоприемници / Валери Терзиев

Ретро радиокасетофон, модел '82 г. / Петко Петков, Бургас
УКВ радиоприемник 88-108 MHz / LZ2AVA
УКВ радиоприемник 88-108 MHz / LZ2WSG
FM радиоприемник на базата на TDA7088T на Philips / Димитър Бадаров
FM радиоприемник с ИС CXA1191 / LZ2WSG
FM стерео-радиоприемник 76-108 MHz с HEX3653 / LZ2WSG
FM стерео тунер с електронна настройка / Валери Терзиев

Всевълнов приемник / Юли Генадиев
10–диапазонен FM/AM радиоприемник / Валери Терзиев
АМ-FM радиоприемник с интегрална схема A281D/TAA981 (TAA991) / Валери Терзиев НОВО!
AM-FM радиоприемник с интегрална схема на HITACHI HA11251 / Валери Терзиев
AM-FM радиоприемник с интегрални схеми µPC1018C / AN7218 / Валери Терзиев
Радиоприемници с интегрални схеми на TOSHIBA / Валери Терзиев
Радиоприемници с интегрални схеми на SONY / Валери Терзиев

Радиоприемник "Ехо", РДТ-63 - реставрация, конструктивни решения / Валери Терзиев
Радиоприемник "KOYO-403", 1964 год. Реставрация / Валери Терзиев
Комплект "RILA-любител" (1968 год.)  - радиоприемник "Transi-3" / Валери Терзиев
Радиоприемник "Юность"-1965. Нов живот след 50 години / Валери Терзиев
Радиоприемници - китайски комплекти за сглобяване / Валери Терзиев
Радиоприемници, базирани върху шаси от "VEF" / Валери Терзиев
Радиоприемници, базирани върху шаси от "Геолог" / Валери Терзиев
Реновиране на радиоприемник "Геолог - 2/3" / Валери Терзиев
Реновиране на радиоприемник "Сокол-308" / Валери Терзиев
Транзисторни линейни приемници / Петко Петков, Бургас, LZ2WSG

Преработка на УКВ блокове на радиоприемници за обхват 87,5÷108 MHz / Валери Терзиев
Преработка на УКВ блока на радиоприемник "Меридиан 210" / Валери Терзиев
Пренастройка на УКВ блока на радиоприемник "Меридиан-210/211/212" / Валери Терзиев
Пренастройване на УКВ блок на радиоприемник "Ленинград-002" по стандарт CCIR / Илия Талев
Пренастройка на УКВ блоковете на радиоприемници "SELENA" / Валери Терзиев
Преработка на "Селена В216" - повишаване на чувствителността в УКВ обхвата / Валери Терзиев
Селена В-216: Подобряване на приемането в УКВ обхвата / Валери Терзиев, Hartmut Schmidt
Радиоприемник FM-AM върху шаси от "VEF" / Валери Терзиев

FM стерео междинночестотни усилватели / Валери Терзиев
AM-FM радиоприемник: Настройка с варикапи / Валери Терзиев
УКВ радиоприемници / Валери Терзиев
УКВ блокове с N-FET полеви транзистори / Валери Терзиев
Преобразувател на напрежение за управление на варикапи / Валери Терзиев
Конструктивни особености в моите УКВ блокове / Валери Терзиев
Междинно-честотни усилватели/демодулатори за честотно модулирани сигнали / LZ2WSG
Трансформаторни нискочестотни усилватели за ретро транзисторни радиоприемници / Валери Терзиев
SC3610D - цифров LCD дисплей на приеманата честота / Валери Терзиев

Антени
5/8 λ GP антена за 144 MHz / LZ3BD/2
8 element Log Periodic Dipole V (LPDV) / LZ4GE
DK7ZB 432 MHz. 13 ele. 28 Оhm / LZ3BD/2
Антена DJ9BV 144 МHz / LZ3BD/2
Антена DL6WU за 1296 MHz / LZ3BD/2
Антена Logoperiodic Dipole V 145-435 MHz / LZ4GE
Антена-чудо / LZ2CH
Външна феритна антена за радиоприемник / Nemorino
Въртящ механизъм за антена под управление на Ардуино / LZ2INP
Невидима антена за 145 MHz, част I / LZ2XYZ
Невидима антена за 145 MHz, част II / LZ2XYZ

Arduino проекти
Цифрова скала/честотомер и S-метър на Arduino за RX/TX/TRX / LZ2WSG

FM радиоприемник с ИС TEA5767 под управление на Arduino / LZ2WSG
FM радиоприемник с ИС TEA5767 и дистанционно управление под управление на Arduino / LZ2WSG
ТЕА5767 FM радио с Arduino и управление с бутони / Валери Терзиев
ТЕА5767 FM радио с ретро функции и Arduino. Управление с бутони / Валери Терзиев

LCD Bar Graph с Arduino / LZ2WSG
Автоматичен ароматизатор под управление на Arduino / LZ2WSG
Волтметри с Arduino / Валери Терзиев
Звуков индикатор за изтощена батерия / Валери Терзиев
Кухненски таймер / Петко Петков, Бургас
Метеорологична станция с Arduino / Петко Петков, Бургас
Направи си сам Arduino / LZ2WSG
Тактилни бутони с памет / LZ2WSG
Термометър с DS18B20 и 3-digit 7-segment LED дисплей / LZ2WSG
Часовник с 4-digit LED дисплей, TM1637 и DS1307 под управление на Arduino / LZ2WSG

Arduino-радиоуправление на модел на кола / Валери Терзиев
Arduino-управление на модел на танк Т200 / Валери Терзиев
Arduino-управление на постояннотоков електромотор с H-Bridge драйвер / Валери Терзиев
Радиоуправляем робот с механична ръка (10 команди) с nRF24L01 / Валери Терзиев

Arduino-стабилизатор на мрежово напрежение със сервомотор, част I / Валери Терзиев
Arduino-стабилизатор на мрежово напрежение със сервомотор, част II / Валери Терзиев
Стабилизатор на мрежово напрежение, управляван с Arduino / Валери Терзиев

Телеграфни ключове и устройства към тях
Автоматичен Морзов ключ с интегрални схеми, серия "УНИМОСТ" / LZ2CH
Автоматичен телеграфен ключ / LZ2WSG, LZ2XYZ, LZ2CH, LZ2WNW
Електронен телеграфен ключ с PIC12F509 / LZ2XYZ / K1EL / UT1WPR
Зумер за изучаване на Морзова азбука / LZ1JN, LZ2WSG
Сиромашки телеграфен ключ / LZ1NRD
Телеграфен ключ / LZ2CH, LZ2WSG
Телеграфен ключ с памет / LZ2CH
Телеграфен ключ с памет на PIC16F84A / LZ2CH, LZ2JOW, Mickey von Bastard / DL4YHF

Нискочестотна техника
SRPP усилвател за слушалки / Петко Петков, Бургас
Лампов аудио усилвател за слушалки / Петко Петков, Бургас
Лампов усилвател за слушалки с фиксирано преднапрежение / Петко Петков, Бургас

CD player с лампов стерео усилвател / Петко Петков, Бургас
Лампов нискочестотен усилвател / EF86-EL84 / Иван Кирилов
Лампов нискочестотен усилвател с 6Ф4П / LZ2WSG
Лампов стерео усилвател / ECC83 + EL84 / Петко Петков, Бургас
Лампов стерео усилвател за начинаещи / Петко Петков, Бургас
Лампов стерео усилвател с 6Н9С и 6П3С / Петко Петков, Бургас
Лампов усилвател 60W / Мартин Киров
Лампов усилвател 200W / Мартин Киров
Стерео усилвател 2 х 7W / Мартин Киров

Нискочестотен усилвател 0,8W (2W) / Юли Генадиев
Нискочестотен усилвател 2W / 6V / Юли Генадиев
Нискочестотен усилвател 15W / LZ2WSG
Нискочестотен усилвател 30W / Ah-che
Нискочестотен усилвател с тонкоректор / LZ2WSG
Усилвател за автомобилна сирена / Ah-che

Маломощен усилвател с ИС LM386 / LZ2XYZ, LZ2WSG
Нискочестотен усилвател 2 х 30W с TDA7377 / Валери Терзиев
Нискочестотен усилвател 2 х 40W с TDA1560Q / Валери Терзиев
Нискочестотен усилвател с TDA2005 / LZ2WSG
Стерео усилвател с TDA1553 / Петко Петков, Бургас
Усилвател с TA8215H (TA8205, TA8210, TA8215, TA8221) / LZ2WSG

Пасивен еквалайзер "на max" / LZ2WSG
Тонкомпенсиран регулатор на усилването / Валери Терзиев
Тонкоректор / Юли Генадиев
Тонкоректор Baxandall с транзистори и операционни усилватели / Валери Терзиев

CD за компютър с разширени възможности / Петко Петков, Бургас
Домашен радиовъзел / Божидар Цветанов
Домашно озвучаване с тонколони / Валери Терзиев

Токозахранващи устройства
Лампов токоизправител / Петко Петков, Бургас
Мрежово захранване за радиостанция "РБМ-1" / LZ5SZ
Регулируем изправител 150-300V / Петко Петков, Бургас
Регулируем лампов токоизправител / Петко Петков, Бургас
Токозахранващо устройство за лампова апаратура / 200V/240V/300V / LZ2WSG
Любителски стенд / Петко Петков, Бургас

Захранващи устройства - идеи за конструктивно оформление / Петко Петков, Бургас
Захранващо устройство +5V; +/-6V; +/-9V; +/-12V и +/-15V / Петко Петков, Бургас
Маломощен регулируем стабилизиран токоизправител с ИС LM317 / LZ2WSG
Преносим мрежов захранващ източник за QRP апаратура / LZ2WSG
Стабилизатор на постоянно напрежение с TL431 / Валери Терзиев
Стабилизиран токоизправител 12÷14 V с токова защита / LZ2WSG
Стабилизиран токоизправител 0÷20V/2A с разширени възможности / Петко Петков, Бургас

Захранване на DVD player от 12V акумулатор / Петко Петков, Бургас
Импулсен захранващ блок 5V / 2A / Юли Генадиев
Импулсни захранващи устройства / Юли Генадиев
Преобразувател на напрежение с ИС AIC1563 / LZ2WSG
Преработка на PC POWER'S за радиолюбителски цели / LZ4GE
Регулируем импулсен изправител / Петко Петков, Бургас

Стабилизатори на мрежово напрежение със сервомотор / Валери Терзиев
Релейно-трансформаторни стабилизатори на мрежово напрежение / Валери Терзиев

Две схеми на зарядно устройство за акумулатор с необичайно използване на таймер 555 / LZ2CH
Зарядно за литиево-йонни акумулаторни батерии / Валери Терзиев
Зарядно устройство за автомобилни акумулатори / LZ1WVM
Схема за автоматично/ръчно зареждане на стартерни акумулатори до 100 A/h / Колю Христов

Измервателни уреди
Волтметър с индикатор ИВЛ 1-7/5 в ретро стил / Петко Петков, Бургас
ESR тестер за електролитни кондензатори / LZ2WSG, Енчо Христов
Автоволтмер с RGB индикатор / Колю Христов, Владимир Чапаров
Аналогов амперметър с ACS712 / Петко Петков, Бургас
Атенюатор -60 db към измервателен генератор / LZ2WSG
Измерител на КСВ и на RF мощност / LZ1JN
Многофункционален лабораторен уред за радиолюбителската практика / Петко Петков, Бургас
Любителски осцилоскоп / Юли Генадиев
Любителски честотомер / Юли Генадиев
Пробник-осцилоскоп / Петко Петков, Бургас
Термометър и влагомер / LZ1WVM
Цифров термометър за парна инсталация / LZ2JOW

Микроконтролери
Измервателен генератор / ORBB
Калибриране на INTOSC в PIC12F629 и PIC12F675 / LZ2WSG
Термометър с PIC16F627A (PIC16F628A) и AD7814 / ORBB
Честотомер до 50 MHz и измерител на период до 0,1 μS с 89C51 / ORBB
Честотомер с PIC16F627A, PIC16F628A / ORBB
Шейкър или "Трухлорид-перпетий" / LZ3GH
Универсален програмируем таймер 24 канала, 192 таймера / ORBB

LC метър с PIC16F84A / LZ2JOW
LC метър с PIC16F628A / LZ2XYZ / VK3BHR
Честотомер до 1 GHz с PIC16F84A-10 / LZ2JOW
Честотомер с PIC16F84A / LZ2WSG / YO5OFH

Цифрова техника
Експерименти с електронни и LED лампи / Петко Петков, Бургас НОВО!
Електронна игра / Петко Петков, Бургас
Електронен часовник с будилник на ИС К176ИЕ18, К176ИЕ13 и К176ИД3 / LZ2WSG
Електронен часовник с газоразрядни индикатори / LZ1WVM
Програматор за EPROM 2716 и 2732 / LZ2CH
Фото-финиш [pdf][2,9mb](КОТ, Силистра)
Програматор" за "Баофенг" UV-5R / LZ2XYZ
Часовник-картина с PIC16F819 / Петко Петков, Бургас

Други
ADSL неволи / LZ3GH
PC LAP, PC шмиргел / ORBB
Автомат за стълбищно осветление ASS-14, ver. 03 / Валери Терзиев
Автомат за стълбищно осветление ASS-14, ver. 04 / Валери Терзиев
Автомобилен тестер за 12V / LZ2WSG
Дежурно светодиодно осветление / LZ2WSG
Двутонална сирена / LZ2WSG
Електронно запалване за автомобили с чукче и наковалня / Димитър Бадаров
Електронно запалване за "Москвич" / LZ2CH
Захранване на светодиод с по-малко от 1V / Nik, spoika.info
"Как да пришием балтон на копче" / LZ2WSG
Компас с подръчни материали / LZ2WSG
Машинка за навиване на бобини / LZ1WVM
Нов живот за абонатен високоговорител "Тонмайстор", тип "ВА-III" / LZ2WSG, LZ2XYZ
Регулатор за малки бормашини / LZ2XYZ
Регулатор за чистачки / LZ2CH
Самоделен телефонен апарат ТА Я-80 / Стоян Явашев
"Светличе" за 2,50 лв. / LZ2WSG
Сигнално фенерче / LZ2WSG
Симисторен регулатор 1 / LZ2CH
Симисторен регулатор 2 / LZ2CH
Телефонно разговорно устройство / LZ2XYZ
"Чистачка" за поялник / LZ2XYZ

Назад към www.kn34pc.com