Захранващо устройство +5V; +/-6V; +/-9V; +/-12V и +/-15V
/kn34pc.com/конструкции/...

Преди време, когато схемите с операционни усилватели станаха изключително популярни си поръчах импулсно захранване 50 W с изходни напрежения +5 V и +/-15 V, което така си остана неизползвано. Дойде и момента да му придам поне по-добър външен вид. Реших да добавя и няколко линейни стабилизатора и индикации с цел разширяване на възможностите му.

На лицевия панел са монтирани буксите за изходните положително и отрицателно напрежения. Над тях са индикаторите волтметри. С червен цвят е волтметъра за положително, а със син цвят: за отрицателно напрежение. В дясно е монтиран галетен превключвател за избор на изходните напрежения със светодиодна индикация на положението му.

На задния панел е изведено напрежението +5V, ключ за захранващото напрежение и ключ за превключване на волтметъра за положително напрежение за отчитане на 5-те волта. Добавен е и светодиод за индикация на това напрежение.

Кутията е с размери 190 х 120 х 60 mm. Импулсното захранване с добавените радиатори с линейните стабилизатори и другите елементи доста плътно запълниха обема.

Така комплектованата конструкция е изпълнена по следната схема:

схема 1

С ключа К1 се включва захранващото напрежение. Получените на изхода на импулсното захранване напрежения +/- 15 V могат да се подадат на изходните клеми или да се понижат преди това с интегралните стабилизатори от типа 7806, 7809, 7812 за положителното напрежение и 7906, 7909 и 7912 за отрицателното напрежение. Превключването се извършва с галетния превключвател Sk 1., който е с две секции с по 6 положения от които се използват 4.

Първоначалния замисъл бе да се поставят надписи срещу копчето на превлкючвателя ( най-лесния начин) за избраното на изхода напрежение. После ми хрумна да поставя светодиоди за индикация на положението на превключвателя. Работата се усложни от липсата на още една секция на превключвателя, затова използвах възможностите на интегралната схема LM 3914 да работи в режим на светеща точка (свободно краче 9).

схема 2

Обикновено тя в се използва в режим на светеща лента, като управлява 10 светодиода, но в този случай са необходими само четири. При това трябва да светне само един светодиод в зависимост от напрежението на изходните клеми. С подбор на стойностите на съпротивленията на входния делител R1, R2, R3 и R4 R5 R6 за краче 8 на интегралната схема се получи така, че светодиод LED3 светва при 6V, LED5, LED7 и LED9 съответно при 9, 12 и 15 волта. Останалите светодиоди са излишни и не се монтират.

С поставянето на надписи до светодиодите за стойността на избраното изходно напрежение тази индикация става доста универсална, тъй като освен положението на превключвателя показва и точната стойност на напрежението, защото при други стойности на напрежението различни от избраните светодиодите не светят. Тук тази функция е с по-малко значение с монтирането на цифрови волтметри (по двупроводна схема) свързани към изхода както е показано на Схема 1. С ключа К2 единият волтметър се превключва за показване на напрежението от 5 волта. Наличието на това напрежение се индицира и от LED 1 от схема 1.

Внимание! При употребата на интегрални стабилизатори от вида 78хх и 79хх е препоръчително да се поставят защити диоди за обратно напрежение на изхода и ниско напрежение на входа:

схема 3

Схемата е за 78хх. За 79хх диодите са обратно.


Петко Петков, Бургас
18 декемри 2021 година