Радиостанция на 144 MHz (R7)
/kn34pc.com/конструкции/...

Идеята за изработката на дежурен приемопредавател със средни параметри, устойчив на високо КСВ, непретенциозна конструкция и "народна" елементна база за местния ретранслатор R7 бе в използването на ненужни чаркалаци, залежали в кашони, чекмеджета и буркани , някои повече от 10 години. Поради наличието на още две радиостанции на ЧМ със синтезатор и мощно крайно стъпало (едната фабрична, другата – самоделна) нямаше нужда от пренастройка на честотата.

Използваните електронни компоненти и модули са както следва:

- корпус и оригинален микрофон за радиостанцията от CB 27 MHz DNT Contact II, подарък от LZ2JOW, престояла малко повече от година при мен. Опитвах се да я ремонтирам, но имаше дефект в чипа на синтезатора, комутациите, осцилаторите ... тотално "добита".

- кварцови резонатори за Р7, закупени от "Интеркварц" преди 9 г. от LZ2XYZ с надеждата (тогава) да се сдобия с радиостанция "Микрон" и да работя на ретранслатор Р7-Силистра.

- хибриден блок SC-1096 (усилвател на мощност 9 вата) от повредена радиостанция ICOM IC2 SAT, подарък от LZ2VDK. Радиостанцията е прехвърляна от човек на човек за поправка повече от 15 г., ремонтирана от кой ли не. Резултат: няколко платки в насипно състояние, покрити със солиден дебел слой прах  .

- при дефект на хибридния блок, последният може да се прескочи, при което изходната мощност е 50-100 mW, подходяща за местния ретранслатор R7.

- кварцов филтър MCF 10,7-15-Е от платка за ЛЕН-Б, подарък от LZ2FT.

- интегрална схема MC3361 и ПКФ 455 KHz от Cordless Telephone на 46-49 MHz, престоял за части повече от 10 години.

- бобини с феритна сърцевина (настроени и преработени) от същия телефон, както и от руска станция "РАТОН" (в насипно състояние) на 28 MHz.

- реле РЭС49 от изтърбушен руски осцилоскоп ... 

- SMD елементи от повредено видео GRUNDIG (купено в 1991 г. от Германия – прекрасно работеше, докато не гръмна от статика в 1994-а година след разряд в антената).

- кондензатори, резистори, транзистори и диоди от повредени монитори, дънни платки, компютърни захранвания ... въобще всички части са втора употреба, спасени преди изхвърляне .

Приемникът е класически суперхетеродин с кварцовани фиксирани честоти на двата осцилатора Fhet = 145,775 + 10,7 = 156,475 MHz (52,158333 MHz X 3) и втори хетеродин – 10,245 MHz. Преди 10 год. по същата схема бе реализиран приемник с чувствителност под 0,15 μV, но с два кръга преди УВЧ и четири кръга след ВЧУ и синтезатор на честота. На една и съща антена радиото беше сравнявано с Alinco DR-599, като параметрите на самоделното по нищо не отстъпваха от тези на фабричното.
 

приемник

Изходния сигнал на предавателя е с фазово-честотно модулиран в кварцовия осцилатор с последващо умножение на честотата Fout = 12 X 12,097916 = 145,175 MHz.

Схемата на предавателя се състои от: микрофонен предусилвател с елементи за формиране на амплитудно-честотната характеристика на ниската честота, нискочестотен ограничител, нискочестотен филтър, генератор, буферен усилвател, честотен умножител по три (36MHz), честотен умножител по две (72MHz), честотен умножител по две (144MHz), филтър и усилвател на мощност.

Малко по-особено се осъществява честотната модулация – поради липсата на подходящи варикапи и използване на електронни компоненти, налични "по масата" , използвах прехода Е-С на нискочестотен транзистор. Получи се чиста модулация с висока чувствителност по ниска честота.
 

предавател

Идеята ми беше да използвам максимално все още работещите електронни елементи от CB радиостанцията. Допълнително монтирах светодиодния S-метър, включен и като индикатор на мощност.

Ретранслатор R7 се намира на разстояние един километър, така, че по-специални параметри на радиото не са ми необходими. Параметрите на получената радиостанция не съм мерил, освен изходна мощност от 4 вата. Липсват каквито и да е било телевизионни смущения при предаване.

Време за изработка: един месец, главно съботи и недели по един-два часа. Монтаж тип "умряла буболечка" (интегралните схеми – положение с изводите нагоре и запоявате елементите направо за тях), без печатни платки, "гола" печатна платка за основа и екран, модулна конструкция от предварително тествани блокчета.

Архив [zip,spl7,gif][387kb]

На снимката са показани следните блокчета:
    1. Предавател: Изходен усилвател на мощност.
    2. Предавател: Удвоител на 144 MHz и изходен филтър.
    3. Предавател: Удвоител на 36 MHz, удвоител на 72 MHz.
    4. Светодиоден S-метър/измерител на изходна мощност.
    5. Входно-изходен П-образен филтър и антенно реле.
    6. Приемник: Входен високочестотен усилвател.
    7. Предавател: Драйверен усилвател на мощност.
    8. Предавател: Генератор, буферен усилвател 12 MHz и модулатор.
    9. Приемник: Входен първи смесител.
    10. Приемник: Генератор, умножител.
    11. Захранващ Филтър.
    12. Приемник: Изходен аудио усилвател.
    13. Приемник: Мединночестотен филтър 10,7 MHz.
    14. Приемник: Комутационни транзистори.
    15. Приемник: Усилвател на 10,7 MHz.
    16. Приемник: Втори смесител (455 kHz), втори МЧ филтър (455 kHz), МЧУ, ЧД и шумоподтискане.
    17. Приемник: Усилвател за S-метър и детектор.
    18. Предавател: Микрофонен предусилвател, речев ограничител и активен филтър.
    19. Електронен комутатор приемане-предавате.
 
Равносметка от свършената работа: огромно удоволствие от работата с поялника и мирис на колофон след изнервения работен ден. Самоделката работи като дежурна станция без дефекти и оплаквания от страна на кореспонденти ... и съседи  .

Архив стари снимки [zip,jpg][1mb]

Използвана литература:
1. CB 27 MHz - DNT Contact II [gif][1,1mb]
2. Радиостанция Лен-БМ [zip,gif][2,3mb]
3. Любительская радиостанция FM2004-2 диапазона 144-146 Мгц (www.cqham.ru)
4. ICOM IC 2 SAT [gif][634kb]
5. IC MC336 - Low Power Narrowband FM IS [pdf][123kb]
6. IC BA6104 - LED Level Meter Driver, 5-point, Linear Scale [pdf][44kb]
7. IC TDA2003 - 10W Car Radio Audio Amplifier [pdf][152kb]
8. IC NE4558 - Dual General-purpose operational amplifier [pdf][54kb]

LZ2WSG, KN34PC
27 юли 2008 година, доп. 12 юни 2012 година