Електронен телеграфен ключ с PIC12F509 (K1EL, UT1WPR)
/kn34pc.com/конструкции/...

Първият телеграфен ключ сглобих някъде в началото на 90-те години. Беше направен от 4-ри броя TTL интегрални схеми. Конструкцията взех от списание "Радио, телевизия. Електроника" 1979г., бр. 5, стр. 26.

След него направих ключ с 2 броя CMOS интегрални схеми, публикуван в списание "Радио" 1987г., бр. 9, стр. 22.

Търсейки нова схема, този път на телеграфен ключ с памет, попаднах на тази на пръв поглед несериозна конструкция. Схемата е толкова елементарна, че няма какво да се разяснява. Особеност е, че управлението на ключа се извършва с един единствен бутон, включително и регулиране скоростта на предаване. Някой ще реши, че това е непрактично, но аз няма да се съглася.


Схема, публикувана от K1EL

С натискането на бутона, ключът предава предварително зададен текст. Това може да бъде само инициала, цяло повикване или друг свободно зададен текст.

При задържане на бутона повече от 2 секунди, ключът преминава в режим на готовност за приемане на команда, предавайки буква "R". Командите са набор от букви, които се предават с манипулатора. Всички команди имат "обратна звукова връзка", информирайки за това, че е приета или отказана дадена команда. В последния случай, ключът предава "?"

Списък на командите и кратко описание:
    А - Вкл./Изкл. на звуковия самоконтрол
    C - Въвеждане на личен инициал
    D - Предава съдържанието записано в буфера
    F - Командата се използва за регулиране на интервала между буквите
    I - Превключва режими "Ямбик А" и "Ямбик В"
    K - Превключва между режим "електронен ключ" и "обикновен ключ"
    L - За въвеждане на текст в буфер
    M - Избор на текст от паметта за предаване, след натискане на бутона

При избор на тази команда, ключът започва да предава "меню" включващо комбинация от символи за съответните текстове:

    CQ : CQ CQ CQ DE X1XX X1XX K (по подразбиране)
    CQL : CQ CQ CQ DE X1XX X1XX CQ CQ CQ DE X1XX X1XX K
    DX : CQ DX CQ DX DE X1XX X1XX DX K
    CQC : (буфер) DE X1XX X1XX K
    MSG : (буфер)

    P - Стартиране на тренировъчен смесен текст без разбиване на групи.
    S - Настройка на скорост на предаване (думи/мин)
    T - Непрекъснат режим на предаване, подходящ за настройка на предавател.
    W - Предава текущата избрана скорост (думи/мин)
    U - Вкл./Изкл. режим "памет на знака"
    X - Размяна на контактите на манипулатора (точка – тире)
    Z – Променя поведението на ключа при едновременно натискане на двете пера на манипулатора (само за ямбични ключове)

Повече информация за командите може да намерите от пълното ръководство на K1EL: http://k1el.tripod.com/files/k8man.pdf [pdf][32kb]

За телеграфния ключ беше разработена малка печатна платка. Направено е малко изменение в схемата, което се състои в добавянето на 3 кондензатора против проникване на висока честота във входовете на микроконтролера.

30 x 40 mm

Авторът е използвал PIC12C509. Този микроконтролер позволява еднократен запис, което ще рече, че всяка грешка при програмиране ще изхвърли чипа в коша за боклук. Затова реших да използвам PIC12F509, който позволява презапис и е два пъти по-евтин от стария си събрат. Така себестойността на телеграфния ключ излиза по-малко от 2 лв. при условие, че имате стара компютърна дънна платка от която да свалите зумер и държач за батерията.

Преди да пристъпим към програмиране, трябва да подготвим програмата (т.нар. HEX файл).

За целта изтегляме този архив (дело на UT1WPR): pickey.zip

Извличаме съдържанието в папка. Отваряме с текстов редактор файла call.inc. В него въвеждаме собствения инициал. Заменяме буквите с тези от личния инициал. Ако инициалът е по-кратък, допълваме до 7-ма позиция с END. Записваме и затваряме файла call.inc. След това стартираме _make.bat, който създава необходимия за програмиране KEY8.HEX файл в същата папка.

При използване на софтуера за програмиране на микроконтролера е необходимо да обърнете внимание на състоянието на Fuses, които би трябвало да се установят автоматично със зареждането на HEX файла.

По дадената печатна платка бяха изработени четири броя телеграфни ключове с памет (2 броя с PIC12C509A и 2 броя с PIC12F509A) за улеснение работата на телеграфия на силистренските радиолюбители .

Архив с файлове на печатната платка [zip,lay,pdf,tif][128kb]

Използвани материали:
1. http://k1el.tripod.com/files/k8man.pdf
2. http://www.cqham.ru/key9_4.htm

LZ2XYZ, Силистра
21 декември
2010 година