Преносим мрежов захранващ източник за QRP апаратура
/kn34pc.com/конструкции/...

За бъдещата самоделна SSB QRP апаратура за стационарна работа и експерименти спешно се нуждаех от преносим захранващ източник с изходно напрежение 12-13,8V и максимален изходен ток от 1-2А. При това, че по много причини (особено за захранване на приемо-предавателна апаратура) не харесвам леките, малогабаритни и съвременни импулсни източници (било те готови или самоделни, готови-преправяни, с доп. филтрация ... ), наложи ми се за няколко дни да сглобя показания стабилизиран токоизправител с подръчни материали (както обикновено се случва напоследък, а и при това, че сглобявано е  част от удоволствието).


Фиг. 1

Принципната схема на фиг.1 е често използвана, като за компонентите се съобразявах с наличния радиатор на изходния регулиращ транзистор: едностранно оребрен радиатор от компютърен процесор PIV, който ми изглеждаше подходящ за очакваната разсейвана мощност и монтаж извън корпуса. Не че харесвам регулиращи силови елементи в корпус TO220/SOT93, но нямаше вариант да монтирам транзистор в TO3 корпус (или цял стабилизатор-ИС: например от наличните 78H05 / TO3 с ценеров диод в управляващия извод за по-високо изходно напрежение).

Според думите на приятел, транзистор BD249 би бил идеален за целта, но който видимо не ми стана любим, особено след грубото измерване на h21e = 30 с китайски уред при колекторен ток около 1ma. Предполагам колко ще е при колекторен ток от 2, 5, 10А ...? Другото опасение ми беше относно параметрите на доставения ми екземпляр BD249, след като сравних на око видимите им размери (и разлики) в интернет ..."Ментак" / "истински"? Тото 2 ... с изненади може би :)

Какво пък, производителите спестили малко от материала :), къде мед, пластмаса, кристал ...

Тестовете схемата на експериментална платка преминаха успешно.

При кратковременен изходен ток от 4А (товар: автомобилна лампа 12V, 40/45W) падението на изходното напрежение е само 25mV, като при този изходен ток най-много загряваше вторичната намотка на готовия мрежов трансформатор, степенувани по температура на загряване следва магнитопровод на трансформатора, радиатор с регулиращ транзистор и изправителен Грец-блок и на последно място - жични резистори за токовата защита.

Параметрите удовлетворяваха изискванията ми с достатъчно голям запас.

Печатната платка изработих по мързеливи методи: мини-дрелка с абразивно борче и линийка. След 10-15 мин с поялника в ръка вече редих елементите ... Удоволствие с мирис на колофон :)

Прилагам и графичен оригинал за изработката по "класическите" методи с лазерен принтер, ютия, железен трихлорид.

Архив с файлове [zip,lay,spl7][131kb] 

Макар, че имаше вариант да се измени принципната схема и изходния регулиращ транзистор да се монтира без изолатор, използвах последната налична българска керамична подложка за този тип корпус с известно недоверие към силиконовите такива.

Последвалата механична обработка с пиличка на кутията от компютърно захранване не представляваше никаква трудност. Мястото и начините за монтаж на светодиод, мрежов ключ и изходни клеми бяха отработени в четири предишни конструкции в подобни кутии.

За носеща основа използвах една от многобройните налични готови печатни платки, изработени едно време в ОРГтехника - Силистра, изпълняващи от много години в мазата функцията на подпорки за буркани :

След опроводяване и завършване на конструкцията схемата при натоварване прояви известна нестабилност като генерация на около 2,5MHz, та допълнително монтирах кондензатор C11, който елиминира изцяло проблема.

С достатъчно дългите проводници за силови елементи и букси, при натоварване в изхода върху изходните клеми кратковременно с 4А падението на напрежението е около 45mV.

Бъдещата ЩРП конструкция вече си има мрежово стационарно захранване. До срещи в ефира под дроб /QRP ... :)

LZ2WSG, KN34PC
5 май 2012 година