CD player с лампов стерео усилвател
/kn34pc.com/конструкции/...

От CD и импулсно захранване за компютър, кутия от старо видео и няколко радио лампи можете да си направите чудесен CD player:

Схемата на ламповия усилвател е показана на фиг.1. Изходните трансформатори са от телевизор "Пирин".Фиг. 1

Захранването е от типа АТХ, като за консумираната мощност в случая може да се използва без охлаждащия вентилатор. За да заработи захранването не забравяйте, че зеления проводник трябва да се свърже към маса. CD-то се захранва по съществуващия стандартен кабел. Захранването на отоплението на лампите става от 12 V, като по две се свържат последователно. Последователно могат да се свързват само лампи с еднакъв отоплителен ток. Лампата ЕСС83 по принцип може да се захранва с 12 V.

За получаване на анодно напрежение се използва втори трансформатор от компютърно захранване, като се свързва към вторичните намотки на първия по показания на фиг.2 начин.


Фиг. 2

При тази комбинация на намотките се получава 250 V. Може да се получи и по-високо напрежение, но трансформатора започва да грее малко повече от нормалното. Изправителните диоди са HER308, а филтровия кондензатор 100 мФ. Ако този начин за получаване на анодно напрежение не ви харесва, то може да се направи с отделен захранващ трансформатор с мощност 30-35 W.

Управляващите бутони на CD-то се извеждат до съществуващите бутони на кутията. На някои стари CD-та при внимателно проследяване могат да се открият всички необходими бутони – play, stop, eject, >> и <<.

Може да се помисли и за дистанционно управление, но в такъв случай май ще е по-добре да се вгради направо едно DVD, което струва около 50 лв.

Ламповият звук си заслужава да опитате!

Петко Петков, Бургас
22 май 2008 година, KN34PC