Електронна игра
/kn34pc.com/конструкции/...

Принципът на действие на електронната игра е въз основа на механичните игрални автомати, които могат да се видят в игрални домове, казина и др. Ролята на въртящ барабан се изпълнява от три колони светодиоди, които светват последователно, вертикално отгоре на долу с което имитират движението на барабана.
 

След няколко секунди остават да светят само три светодиода, всеки в една от трите колони. Печеливша е комбинацията от три светодиода оставащи да светят в една хоризонтала редица, като най-отгоре е джакпота означен с думичката "BAR".

Задействането на схемата става с кратковременно натискане на бутона "В" (фиг.1). Чрез него се подава напрежение към три генератора реализирани с транзистор и част от интегралната схема CD4093. Времето на работа на всеки генератор е различно и зависи от стойността на кондензаторите и резисторите свързани към базовите вериги на транзисторите. Генерират се импулси само за времето на разреждане на кондензаторите (освен ако не се държи постоянно натиснат бутона), като честотата им също намалява с понижаване на напрежението на кондензаторите. Импулсите се подават на брояч до 4 (CD4013), който с логическата схема (CD4011) определят последователното светване на диодите. След спиране на генерациите логическа "0" остава само на един от изходите на (CD4011) и само един светещ диод.

Захранването на интегралните схеми е с постоянно напрежение 5V.

По желание към играта може да се добави озвучаване, което се реализира много лесно. Схемата е показана на Фиг.2 и входа и се свързва към единия от изходите на CD4093, най-логично към този с най-продължително генерирани импулси. Звукът наподобява движение на механизъм и спира със спиране на импулсите.

Схемата е реализирана на платка от едностранно фолиран текстолит, но поради множеството връзки и изнесените отделно светодиоди се налага да се правят връзки с допълнителни проводници.
 

За оформяне на играта е използвана готова рамка за снимка, а зад нея е направена кутия от подходящ материал. Фигурките са принтирани на прозрачно фолио.

Залепени са на по-дебело фолио и са поставени в рамката. След това е закрепена "платката" със светодиоди (бял пластмасов материал) с винтчета към рамката, като е оставено достатъчно разстояние между тях и фолиото с фигурките. Така се получава обемност и по-голям ефект. Платката с елементите е закрепена на дъното на кутията.

За бутон е използван краен изключвател с дълго рамо. Чрез хода на рамото добре се имитира ръчката на истинските игрални автомати.

Петко Петков, Бургас
26 януари 2021 година