Преработка на УКВ блокове
на радиоприемници "СОКОЛ-308" и "СЕЛЕНА" В215/216 за обхват 87,5÷108 MHz
/kn34pc.com/конструкции/...

Много любители на ретро-приемници търсят схеми или готови модули, с които да конвертират обхватите на УКВ блоковете на изключително популярните у нас съветски радиоприемници "СОКОЛ-308" и "СЕЛЕНА". Тези модули са външни платки, които се включват към антената и загрозяват външния вид на радиоприемниците, а от друга страна не могат да бъдат поместени в кутиите, особено при "СОКОЛ-308".

Ако това е най-малкия проблем, то влошаването на техническите характеристики е причината да се замислим какъв е правилния начин. Освен това обхвата 65,8÷74 MHz е с ширина под 9 MHz, докато обхвата 87,5÷108 MHz е над два пъти по-широк. Ще забележим, че конвертирането не ги уеднаквява и се губи почти половината от конвертирания УКВ обхват.

Тук предлагам едно решение, при което се изработва изцяло нов УКВ блок за обхвата 87,5-108 MHz в оригиналната метална кутия на блока. Техническите характеристики не само не се влошават, а и са по-добри от оригинала поради използването на съвременни градивни елементи.

Разгледайте предложената принципна схема, която е изградена на базата на ИС BA4412, лесно достъпна и на добра цена. Тя позволява с няколко външни елемента да се постигне желания резултат. Още едно предимство – интегралната схема е с вграден допълнителен усилвател по междинна честота, който позволява повишаване на чувствителността на радиоприемниците в новия УКВ обхват.

 

Към схемата са дадени стойностите на елементите и броя на навивките на бобините, които се използват. Използват се оригиналните променливи кондензатори.

Графичен оригинал [zip,pcb,pdf][4kb]

 

На втората схема е УКВ блок, предназначен за промяна на УКВ обхвата на радиоприемник "СЕЛЕНА", но тя може да се вземе и от техническите характеристики на използваната интегрална схема TA7358 и също е лесно достъпна, с ниска цена. Всички бобини са със същите данни, както във вече описания УКВ блок на радиоприемник "СОКОЛ-308".

Вярвам, че всеки подготвен технически любител ще се справи, още повече, че предлагам файловете на подготвените печатни платки (PROTEL, Altium Designer).

Препоръчвам настройките да се направят с вобулоскоп - лесно и елегантно решение. Ако нямате такъв, с риск да загубите от чувствителността, може да ги направите на слух.

Входният филтър е широколентов и при спазване на броя навивки, диаметъра на бобината и стойността на кондензаторите не се нуждае от настройка.

Бобината L2 се настройва чрез разтягане и свиване. След завършване на настройката се залива с парафин.

Необходимо е осцилатора да се настрои да генерира в желания обхват.

За разлика от предходните две бобини (които са без тела), осцилаторната бобина е навита върху тяло с феритна сърцевина. Вероятно може да се наложи да промените стойността на паралелния кондензатор в осцилаторния кръг. Към променливия кондензатор няма вградени донастройващи тримери. Моят съвет е просто да добавяте кондензатори от 1-2 pF докато постигнете желаните честоти.

Графичен оригинал [zip,pcb,pdf][18kb]
PCB за KiCad, изпратени от Dan Mihailescu, Romania [zip,gbr,pcb,pro][35kb]

Валери Терзиев, 14 декември 2010 година
доп. Dan Mihailescu, 23 февруари 2021 година