Пробник-осцилоскоп
/kn34pc.com/конструкции/...

За индикация на електрически сигнали и приблизителна оценка на параметрите им може да се използва миниатюрен пробник вместо осцилоскоп. Схемата на пробника е от руското списание "Радио" бр.11 / 1988г. (фиг.1). В статията подробно са описани схемата, принципа на действие и е даден вида на печатната платка (фиг.2).
 


фиг.1


фиг.2

Целият пробник може да се побере в кутия с размери 120х80х40 мм. Захранващата батерия също може да се постави в кутията. За захранване на настоящия пробник вместо батерия се използва адаптер за 9V. На лицевата страна на кутията освен луминисцентния индикатор е монтиран и ключа SA3. За SA2 се използва галетен превключвател, който заедно с потенциометрите R4 и R6 е монтиран на горната част на кутията.

Поради ограниченото място на вход се използва само обхват 1-32V. Друга разлика от посочената схема е използването на режим "авто" и само един от чакащите режими поради малкия брой контакти на ключа SA3.
 

Петко Петков, Бургас
9 септември 2008 година