Радиоприемник автомобилен с касетен магнетофон тип АРКС 322
/kn34pc.com/схеми/касетофони/...

 

Принципна електрическа схема [pdf][259kb]


Снимките изпрати Божидар Цветанов
 

KN34PC, Силистра
9 март 2015 година, доп. 11 август 2023 година