Стереофоничен касетен дек "Д-202"
/kn34pc.com/схеми/
касетофони/...

 

Снимките изпрати: Божидар Цветанов
 Стереофоничен касетен дек "Д-202" [pdf][137kb]

 

 

Снимките изпрати: Георги Георгиев

 

KN34PC, Силистра
2 декември 2012 година, доп. 21 март 2014 година