Стереомагнитофон "Ком"
/kn34pc.com/схеми/
касетофони/...


Стереомагнитофон "Ком"

Касетният стереомагнитофон "Ком" (показан на лицевата корица) отговаря на изискванията за първи клас касетни магнитофони и е разработен от колектива на секция "Електро-акустика" при Института по радиоелектроника. Произвежда се в завод "Електроакустика" - Михайловград.

Предназначен е за домашно ползване при захранване от мрежа 220 V и е комплектуван с две малогабаритни озвучителни тела. Външното оформление на магнитофона и колоните са дело на Центъра по промишлена естетика в София.

Технически данни за стереокасетофона: Входове:
- брой на пистите: 4 броя - стерео
- скорост на движение на лентата: 4,75 cm / s
- отклонение от скоростта на движение: ± 1,5%
- време на пренавиване: < 75 s
- детонации: 0,4%
- честотна характеристика: 63 - 10 000 Hz
- отношение сигнал/шум: 40 db
- изходяща мощност: > 4,0 W
- нелинеЙни изкривявания: 3%
- магнетофон 2 x 0,5 mV / 2,2 kOm
- радиоприемник 2 x 5 mV / 25 kOm
- грамофон 2 x 100 mV / 1MOm
- изходни-линеен: 2 x 650 mV през 39 KОm
- интегрални схеми: 3 бр.
- полупроводникови прибори: 14 бр.
- токозахранване: 220 V / 50 Hz
- консумация: 20 W
- габарити: 216 х 338 х 71 mm
- маса: 4,5 кг
- габарити на озвучителните тела: 270 х 100 х 160 mm

1. инж. Я. Флоров, инж. С. Кехайов, ИРЕ, сп. "Радио, телевизия и електроника", бр. 7/1977 год.
2. Касетен стереомагнитофон "Ком" (сп. "Радио, телевизия, електроник, бр. 7, 1977 год.) [zip-pdf,tiff,jpg][5,0mb]


KN34PC
14 юли 2008 година