Радиокасетофон SKR 720
/kn34pc.com/схеми/касетофони/...

Радиокасетофонът SKR 720 се произвежда от м. април 1990 г. в ЗТЕ - гр. Мездра (доп. kn34pc.com: и в завод "Отгтехника" - Силистра), в сътрудничество със заводите RFT-Stern-Radio - Berlin.

SKR 720 е преносим стереофоничен радиокасетофон с възможност за работа от автономен източник на постоянен ток - вграден контейнер за 6 елемента R20 (9V), както и от мрежа с променлив ток 220 V/50 Hz и собствен токоизправител.

Предназначен е за приемане на радиостанции от обхватите ДВ, СВ, КВ и УКВ по нормите на CCIR (със собствени феритна и две телескопични антени), а също за запис и възпроизвеждане на музикални и говорни програми върху магнитна лента тип I (Fe2O3) и тип II (CR2) в компакт-касета C60 и C90.
 

Записът се извършва от външен или вграден електретен микрофон, от собствения радиоприемник или външен източник - магнетофон, радиоприемник, грамофон и др. Предвиден е линеен изход за включване към допълнителен усилва¬тел.

Всички входове и изходи са изведе¬ни на 5-гнездов DIN-съединител - XB1201 а изходът за динамични стереослушалки - на XB1202.

Конструктивно SKR 720 се състои от две основни части: корпус с дръжка и преден декоративен панел (капак). В носещия корпус са монтирани лентодвижещият механизъм (ЛДМ), печатната платка, мрежовият трансформатор и контейнерът за батериите, а на предния панел - двата високоговорителя, електретните микрофони и скалата на радиоприемника.

Всички елементи на конструкцията са изработени от подходяща пластмаса, а външните части са оформени и оцветени декоративно.

Лентодвижещият механизъм MU300S-DP е тип "soft touch" и също се произвежда от заводите RFT от 1985 г. в сътрудничество с японската фирма TOSHIBA.

Почти цялата електрическа част на радиокасетофона е разположена на обща печатна платка, като голяма част от използваните елементи са за повърхностен монтаж (означени с точка на принципната схема).


 Радиокасетофон SKR 720 [pdf][5,2mb]

Използвана литература:
1. Сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 8, 1991 год.
2. Сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 9, 1991 год.

KN34PC,
доп. Божидар Цветанов, 20 януари 2015 година