Касетен магнетофон UNITRA MK 232
/kn34pc.com/схеми/касетофони/...

Касетен магнетофон UNITRA MK 232 - инструкция за експлоатация [pdf][1,8mb]
Принципна електрическа схема [pdf][1,1mb]
 

Петко Петков, Бургас
21 август 2008 год., доп. 1 октомври 2009 год.