Радиостанция "А-7Б"
/kn34pc.com/схеми/trx/...

Ултракъвовълнова, телефонна. Конструктор: Г. Т. Шитиков. Предназначена е за осъществяване на радиосвръзка в стрелковите полкове и артилерийските дивизиони.

Честотен диапазон: 24-28 MHz
Мощност на предавателя: 1,5-2,0 W
Далечина на свръзката: до 12 km
Захранване: 2 акумулатора 2НКН-10 и 2 анодни батерии БАС-80
Тегло: 23 kg.
 

 

Радиостанция "А-7Б"
 

Снимките изпрати: LZ3BD.
 

Ръководство по експлоатация, принципна ел. схема (www.cqham.ru) [pdf][6,5mb]
Инструкция и описание (www.rkk-museum.ru) [pdf][6,2mb]

KN34PC, Силистра
29 август 2008 година