Радиостанция "Лотос"
/kn34pc.com/схеми/trx/...

1. Общи сведения.

Радиостанция "Лотос" е предназначена за осъществяване на двустранна симплексна или полудуплексна радиовръзка между подвижни и стационарни обекти.

Радиостанцията работи на максимум 100 канала в честотния обхват от 146 до 174 MHz. Минималното канално отстояние е 25 kHz, а отстоянието между най-ниската и най-високата носеща честота е 2,5 MHz. При полудуплекс отстоянието между работните ленти е 4,6 MHz.

В радиостанцията се използва честотен синтезатор с високи параметри, който лесно може да бъде препрограмиран на други канали в зададения честотен обхват.

Радиостанцията се превключва автоматично на базовия канал, когато микротелефонната гарнитура се постави в гнездото си. При свалянето на микротелефонната гарнитура радиостанцията работи на канала, който е избран с каналния превключвател.

За по-рационално използване на радиоканала в радиостанцията е въведена таймерна схема, която ограничава времето за работа на предавателя на 90 s след всяко включване на предаване.

Радиостанцията има пет тонална последователна система за селективно повикване по CCIR.

Общият капацитет на системата е 100 000 адреса. Оперативно могат да се избират: индивидуално 1000 адреса, групово - 100 групи по 10 адреса, 10 групи по 100 адреса и общо всичките 1000 адреса. Освен това с натискане на бутон "А" се излъчва предварително закодирано групово повикване, т.е. повиква се определена група абонати.

 


Блок S3 - Синтезатор и Блок R2 - Приемник
 


Блок S3 - Синтезатор


Блок R3 - Приемник


Блок T2 - Предавател


Блок SC-02 - Селективна система


Блок УНЧ-3 - Външен нискочестотен усилвател


Радиостанцията има пет тонална последователна система за селективно повикване по CCIR.

Общият капацитет на системата е 100 000 адреса. Оперативно могат да се избират: индивидуално 1000 адреса, групово - 100 групи по 10 адреса, 10 групи по 100 адреса и общо всичките 1000 адреса. Освен това с натискане на бутон "А" се излъчва предварително закодирано групово повикване, т.е. повиква се определена група абонати.

Радиостанцията има възможност за включване на външна звукова или светлинна сигнализация. След получаване на селективно повикване на изходните клеми на радиостанцията се получава напрежение 13,2 V / 1 А. Към тези клеми се включва сигналната уредба.

Към радиостанцията се включва външен блок УНЧ, който осигурява изходна мощност 3 W. С радиостанцията може да се създаде стационарен комплект, като се използва стационарна антена МХ-160 и стабилизиран токоизправител ТСТ 13-ЗА за захранване. Като се използва пулт "ЛОТОС-П" може да се изгради централен диспечерски стационарен комплект.

Радиостанция "Лотос" обезпечава надеждна двустранна радио връзка в условията на слабо пресечена местност, независимо от сезона при захранващо напрежение 13,2 V (от 10,8 до 15,6 V):
    - на разстояние не по-малко от 15 km при работа по време на движение, като се използват вертикални мобилни антени.
    - на разстояние не по-малко от 30 km при работа на возима радиостанция с вертикална антена и стационарна радиостанция със стационарна антена, монтирана на височина 10 m над земната повърхност .

В условията на пряка видимост е възможна радиовръзка на разстояние 70 km.

Забележка: Временно нарушение на радиовръзката е възможно, ако транспортните средства се намират в неблагоприятни условия (мостове, метални конструкции, тунели и др.).

2. Технически данни.

2.1. Общи сведения:

Честотен обхват:

от 146 до 174 MHz

Брой на каналите:

100

Канално отстояние:

25 kHz

Модулация:

фазова

Номинално захранващо напрежение:

13,2 V

Работно захранващо напрежение:

от 10,8 до 15,6 V

Консумация при 13,2 V в режими:

 

    - дежурно приемане:

0,4 А

    - приемане:

0,8 А

    - предаване:

2,5 А

Размери:

 

  - приемо-предавател:

260 х 255 х 56 мм

  - блок УНЧ-3:

136 х 125 х 68 мм

Маса:

 

    - приемо-предавател:

3 kg

    - блок УНЧ-3:

1 kg

Работен температурен обхват:

от -25 до 50 оС

Сервизно описание на радиостанция "Лотос" [djvu][3,3mb]

Сервизното описание е предоставено от LZ2JOW, снимките са предоставени от LZ3VB и от LZ3BD

август 2007 год., доп. 10 септември 2011 г.
KN34PC, Силистра