Радиостанция Р-51-М1
/kn34pc.com/схеми/trx/...

Р-51 - Общ вид

Радиостанция Р-51-М1 работи в честотния диапазон от 2 000 до 11 999.99 kHz с декадна настройка през 10 Hz и има 100 000 работни честоти. Работната честота се указва с превключвателите на синтезатора.

Радиостанцията осигурява следните режими на работа:
    - ТЛГ (А1) – немодулирана телеграфия (амплитудна модулация);
    - ТЛГ (А2Н) – модулирана (F = 1000 Гц) еднолентова телеграфия с носеща;
    - ТЛФ – еднолентова телефония с носеща;
    - ОМ – еднолентова телефония с напълно потисната носеща.

Радиостанцията работи на горна лента.

Радиостанцията Р-51-М1 осигурява двустранна радиовръзка с еднотипни радиостанции при средно пресечени и горски местности във всяко време от денонощието и годината, на съответстващите работни честоти.

    - при работа в движение с антена "щир" (4м): до 30 км;
    - при стационарна работа с антена "щир" (10 м) и "наклонен лъч": до 100 км;
    - при стационарна работа с антена "симетричен дипол": над 150 км.

Радиостанцията работи със следните типове антени:
    - антена "щир" 4 м, закрепен на автомобил;
    - антена "щир" 10 м на специална мачта;
    - "наклонен лъч" с дължина 15 м на мачта 8 м в единия край и с противовеси с дължина 15 м на 1 м от земята с направление към кореспондента;
    - със "симетричен дипол" 2 х 20 м на две мачти 6 - 8 м;
    - "Г" и "Т" - образни антени, с диполни рамена 20 м на височина 6 – 8 м;

    Радиостанцията се захранва от мрежа 220V / 50 Hz;

Тегло: 62 кг;
Габарити: 520 х 453 х 380 мм
Изходна мощност при работа на ТЛГ и ОМ с един тон: 20-30 W;
при работа с два тона (ТЛГ1, ТЛФ и ОМ): над 10 W;
Ниво на интермодулационните изкривявания: –30 dB;
Потискане на долна странична лента: – 40 dB;
Чувствителност на приемника: 1 μV;
Динамичен диапазон на приемника: – 50 dB.
 

Крайно стъпало и АСУ

 

   

Основен блок

 

Токозахранващ блок
 

Р-51-М1 - Принципна електрическа схема [zip,tiff][6,9mb]

Снимките са на работеща радиостанция от колекцията на LZ3GH с преработка за работа в любителските обхвати.


LZ3GH, 21 октомври 2009 година