Радиотелефон РСД-64-AM, радиотелефон РСД-65-AM
/kn34pc.com/схеми/trx/...
 

 

Общи сведения:

Джобният радиотелефон РСД 65АМ, РСД 64-АМ е напълно транзисторизиран приемопредавател, предназначен за установяване на двустранна симплексна връзка. Tой може да намери широко приложение в промишлеността, ж. п. транспорта, строителството и много други отрасли, където е необходимо да се установи връзка и е невъзможно или нецелесъобразно прокарването на телефонна линия.

Малките му размери, тегло и добро конструктивно оформление дават възможност за удобна и лека манипулация с него. Снабден е с телескопична антена вградена в кутията на радиотелефона.

Приемопредавателят е кварцовостабилизиран и работи на един канал от обхвата 26,97 МНz, до 27,27 МНz, при 10 kНz канално отстояние.

Изходящата мощност на предавателя е 100 mW за РСД 65-АМ и 50 mW за РСД 64-АМ. Осъществяването на качествена амплитудна модулация и голяма чувствителност на приемника (под 5 µV) осигуряват добра връзка между абонати на разстояние до 5 км. Захранването на радиотелефона (9V) се осъществява с батерии тип "Миньон" 6х1,5V. Предвидена е възможност за мрежово захранване от отделен токоизправител.

В случаите на работа в среда със силни шумове и обратно, когато не трябва да се смущават околните служители е предвидена възможност за работа с външни слушалки.

Радиотелефонът РСД 64-АМ, РСД 65-АМ е предназначен за работа при промяна на температурата от -10о до +55оС.

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Режим на работа

симплекс

Честотен обхват

26,97 ÷ 27,27 МНz

Брой на каналите 

1

Канално отстояние

10 kНz

Температурен обхват на работа

-10 ÷ 55 оС

Размери 

180x70x85 mm

Тегло 

0,540 kg

Приемник:

Чувствителност

5µV/20 dB сигн./шум

Селективност по съседен канал

над 20 dB

Селективност по огледален канал

над 12 dB

НЧ изходяща мощност 

над 100 mW

Пропускана НЧ лента

300 ÷ 3000 Нz

Коефициент на нелинейни изкривявания

под  10%

Предавател:

ВЧ изходяща мощност за РСД 64-АМ

над 50 mW

ВЧ изходяща мощност за РСД 65-АМ

над  100 mW

Честотна нестабилност

под 50.10-6

Дълбочина на амплит. модулация

над 75%

Коефициент на нелинейни изкривявания

под  10%

Мощност на паразитни излъчвания

под 25µW

Захранване:

Батерии 6 x 1,5V Т-3,9V


Радиотелефон РСД-64-AM, радиотелефон РСД-65-AM - описание [pdf][1,4mb]
Радиотелефон РСД-64-AM / сп. "Радио и телевизия", бр. 7/1969 год. [pdf][1,8mb]

Снимките са на радиостанция, съхранена и предоставена от LZ2JOW, използвана от LZ2KSK.
Техническото описание и схемата са от библиотеката на  LZ4SL .

март 2007 г., KN34PC,
доп. 22 септември 2011 г.