QRP дейност
/kn34pc.com/справочник/...

Дефиниция: 5 W изходна мощност или по-малко на CW, 10 W PEP или по-малко на SSB.

QRP операторите често работят на следните честоти:

CW 1,843 3,560 7,030 10,116 14,060 18,096 21,060 24,906 28,060 50,060 - MHz
SSB - 3,690 7,090 - 14,285 - 21,285 - 28,360 50,285 144,282 MHz

 

Използвани материали:
1. PA0CMU - members.ziggo.nl/cmulder/qrprigs.htm

2. QRP Portal: http://www.qrpp.org/#qrp_def