Аналогови интегрални схеми
/kn34pc.com/справочник/...

К174УР1 [zip,pdf][394kb]
К174УР7 [zip,pdf][115kb]
К174ХА2 [zip,pdf][249kb]
К174ХА10 [zip,pdf][193kb]
CA3028A [zip,pdf][373kb]
CA3089 [zip,pdf][354kb]
MC3361 [zip,pdf][172kb]
SA602 [zip,pdf][418kb]
SA612 [zip,pdf][106kb]
TA7358 [zip,pdf][258kb]
TA7640 [zip,pdf][535kb]
TBA120S [zip,pdf][688kb]

К157УД2 [zip,pdf][201kb]
NE5532 [zip,pdf][872kb]
NE5534 [zip,pdf][253kb]
TL082 [zip,pdf][1,6mb]

К174УН7 [zip,pdf][203kb]
LM386 [zip,pdf][213kb]
TA7368 [zip,pdf][278kb]
TA8215 [zip,pdf][361kb]
TBA810 [zip,pdf][67kb]
TBA820M [zip,pdf][61kb]
TDA1560 [zip,pdf][109kb]
TDA2003 [zip,pdf][117kb]
TDA2030 [zip,pdf][142kb]
TDA2822 [zip,pdf][122kb]
TDA7377 [zip,pdf][219kb]