Колона звукова тип К0012
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

К0012 е звуковата колона, направена изцяло от мeтал. Предназначена е за озвучаване на открити и закрити площи. Състои се от шест високоговорителя тип "ВЕ154". Тя е комплектована към усилвателя "Моно-25", но може да се включи към всеки усилвател от транслационен тип.


Номиналното входящо напрежение се превключва, като се отвори горният капак на колоната и на гетинаксовата плочка се преместят контактни пластини съгласно означението.

- номиналното входящо напрежение: 30V, 120V, 240V
- номинална мощност: 12,5W
- честотен обхват: 150 ? 11000 Hz
- неравномерност: 14 dB
- маса: 15 kg

 

Божидар Цветанов
18 август 2021 година