Усилватели

● Български усилватели
Лампов усилвател тип ПУ-25W [pdf][57kb]
Лампов усилвател 25W тип ПУ 25-56-1 (сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 12/1970 г.)[pdf][255kb]
Преносима киноусилвателна уредба 10 вата ПКУ-10 (сп. "Радио и телевизия", бр. 9/1957 г.)[pdf][378kb]
Усилвателен комплект "Моно 25-2" [djvu][413kb]
Транслационна уредба ТУУ-100
Усилвател 50W тип УП-50 - ръководсктво по експлоатация [pdf][3,4mb]
Усилвателна уредба 500W - У-500 (сп. "Радио", бр. 2/1954 г.)[pdf][378kb]

Радиоусилвателни уредби РУУ-100-BC, РУУ-200-BCC, РУУ-300-BC, РУУ-450-BC, РУУ-600-BCC [zip,djvu][15,7mb]
Радиоусилвателна уредба РУУ-100-BC
Радиоусилвателна уредба РУУ-300-BC
Унифицирани усилватели на мощност с повишен КПД

Усилвателна уредба УУ 75/150
Усилвателна уредба УУ 1000
Единна модулна система 1000 (ЕМС 1000): (EMC 1121, EMC 1131, EMC 1151, EMC 1331, EMC 1341, ЕМС 1511 и EMC 1611)

Стерео усилвател тип SA-V60 НОВО!
Стереофоничен усилвател У202
Усилвател за електрическа бас-китара B100 (сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 5/1985 г.)[pdf][1,5mb]
Усилвател за транспортни средства УНЗ-АМ/2
Усилвател на мощност ЛАТ 2090 (сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 5/1985 г.)[gif,zip][1,5mb]
Усилвател на мощност ЛАТ 2090 М02 [gif,zip][416kb]
Hi-Fi стереоусилвател 2 x 35 W тип УН/2 "Студио 2"

Грамофон с вграден стереоусилвател "Балкантон 104С" (сп. "Радио, телевизия, електроника" бр. 3, 1971 г.)[pdf][405kb]

Предусилвател-смесител ПС-82

● Други усилватели
Лампов усилвател MV3
Лампов усилвател Vermona Regent 30H
Усилвател FBT PERSONAL 101-201 / Italy [gif,zip][8,3mb]

● Други
Акустична система, тип АС 6-01
Български високоговорители (Справочник на радиолюбителя, Димитър Рачев)[pdf][4,3mb]
Български озвучителни тела (Справочник на радиолюбителя, Димитър Рачев)[pdf][3,9mb]
Високоговорители "Гроздан Николов" - Благоевград
Високоговорители "Ворошилов"
Високоговорител тип ВГК-0.3,  високоговорител тип ВГК-2
Високоговорител абонатен
Високоговорител абонатен тип ВА-I, ВА 1-2Д, ВА 3-2Д
Високоговорител абонатен тип ВА 03-2 "Тонмайстор", високоговорител абонатен тип ВА-III
Високоговорител абонатен тип ВА-3
Високоговорител абонатен тип ВА-4 "Панорама"
Високоговорител абонатен тип ВА-IV-А
Високоговорител абонатен тип ВА-IV-02, високоговорител абонатен ВА-IV-06
Високоговорител абонатен тип "Веслец"
Високоговорител абонатен тип Р-ВА-4
Високоговорител абонатен тип Р-ВАЕ-2
Високоговорител абонатен тип Ч-ВА-3
Перманентен говорител

Система високоговорнтелна за автомобили тип СВА 8021

Трансформатор абонатен радиофикационен (ТАР)

Високоговорител рупорен тип ВРС 3231
Kолона звукова тип К0012
Колона звукова тип КЗ-8
Колона звукова тип КН-30
Kолона звукова тип КО 50-03Н
Колона звукова 25W тип КЗ-25
ОТМ1-02 - Двулентово озвучително тяло - техническо описание [pdf][98kb]
ОТМ1-13 - Трилентово озвучително тяло - техническо описание [pdf][337kb]
ОТГ1-02 - Двулентово озвучително тяло от Hi-Fi клас (сп. РТЕ, бр. 2/1979 год.)[pdf][523kb]
ОТГ1-03 - Трилентово озвучително тяло от Hi-Fi клас (сп. РТЕ, бр. 9/1981 год.)[pdf][337kb]
Озвучително тяло "Респром-80" (сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 3/1986 г.)[pdf][1,4mb]
Трилентово озвучително тяло (сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 7-8/1986 г.)[pdf][986kb]

Български стереослушалки (сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 4/1971 г.)[pdf][641kb]
Динамични слушалки тип 2x200 / 0Н 09 56586-75

Микрофон тип МД 80-1
Микрофон тип Р-МД2

CB микрофон, 6 изводен, President, Uniden, Farun FD-508