Трансформатор абонатен радиофикационен (ТАР)
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Абонатните трансформатори се използват в системата на жичната радиофикация. Предназначението им е да намалят високото напрежение от радиотранслационната централа до нормалното напрежение за работа на абонатните високоговорители (радиоточки). Входното напрежение може да бъде 120V или 240V. Изходното напрежение е 30V. Мощността е 20W, 40W, 60W и 100W.

Един трансформатор с мощност 20W може да захрани 40 абонатни високоговорителя с мощност 0.3W, трансформатор 40W: 80 абонатни високоговорителя, трансформатор 60W: 120 абонатни високоговорителя, а трансформатор 100W: 200 абонатни исокоговорителя.

ТАР 20W


ТАР 40W


ТАП са произвеждани в "Предприятие за ремонт на съобщителна техника"/ПРСТ - гр. Русе. Газоразрядниците (в старите типове ТАП) са заменени с варистори (в по-новите типове). 


ТАР 20W


ТАР 40W


ТАР 60W


ТАР 100W

Божидар Цветанов,
18 март 2018 година, доп. 28 декември 2018 година,
доп. 9 януари 2019 година, доп. 6 март 2020 година