Високоговорител рупорен тип ВРС 3231
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Високоговорител рупорен, тип ВРС 3231, ОН 04 60783-81
ДС0-Респром, Завод "ГРОЗДАН. НИКОЛОВ" - Благоевград
 

Рупорните високоговорители се използват в различни системи за оповестяване в сигнализация, в системи за озвучаване на стадиони, площади, ЖП-гари и перони, строителна обекти, площадки и др.

Високоговорител рупорен тип ВРС 3231 е предназначен да работи в нормални климатични условия.
 

Конструкция:

Рупорните високоговорители съдържат следните по важни части:

    а) сгънат рупор (поз .1)
    б) излъчвател (поз. 2)
    в) носеща скоба (поз. З)
    г) съгласуващ трансформатор (поз. 4)
    д) защитен капак (поз. 5)
    е) прикрепваща скоба (поз. б)
    ж) винт (поз. 7)

Съгласуващият трансформатор, магнитната система и разпределителната плочка са херметически затворени от защитния капак.

Електрическа схема на високоговорител ВРС 3231:

Технически данни:

    а) Номинална мощност: 10W
    б) Честотен обхват: 400 HZ до 5000 Hz
    в) Характеристична чувствителност: 2 РaW -1/2
    г) Неравномерност: 17 db
    д) Коефициент на нелинейни изкривявания: 15%
    е) Тегло: 2,2 кг
    ж) Габаритни размери: Ф 220 / 320 mm
    з) Захранващи напрежения: 30, 120 и 240 V.

Честотна характеристика на рупорнен високоговорител:


Превключването на отделните захранващи напредения се извършва по следният начин:
Отвиване на (винт поз. 7), сваляне капака (поз.5).

По този начин получаваме достъп до разпределителната плочка:

Високоговорител рупорен, тип ВРС 3231 [pdf-zip][8,6mb]

Божидар Цветанов
15 март 2014 година