Унифицирани усилватели на мощност с повишен КПД
ГХО "Респром", завод "Електроакустика" - Михайловград
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Усилвателните модули УМ100 и УМ150 се различават по изходящите напрежения (30V, 120V или 240V). Главната особеност е възможността да работят в паралелна работа.


Примери:

УМ100/120 ВС е усилвателен модул, който няма възможност за работа в паралелен режим.

УМ100/120 ВС-П е усилвателен модул с възможност за паралелна работа. Използва се специален трансформатор за паралелната работа.

УМ100/120 ВС-ПМ е усилвателен модул с възможност за паралелна работа. Трансформаторът е заменен с електронна платка.


Не се допуска модули с различен начин на паралелна работа да работят заедно както с различна изходна мощност и напрежение.

Технически данни:

изходна мощност (100W или 150W) / изходно напрежение (30V, 120V или 240V) / иоминално товарно съпротивление:

100W / 30V / 9 Ω
150W / 30V / 6 Ω
100W / 120V / 144 Ω
150W / 120V / 96 Ω
100W / 240V / 576 Ω
150W / 240V / 384 Ω

Номинално входно напрежение: 775 mV

Честотен обхват: 40-16000 Hz

Захранващо напрежение: 220V / 50 Hz, с допустимо отклонение ±10%
 

Унифицирани усилватели на мощност с повишен КПД, ръководство за експлоатация [pdf][8,9mb]
УМ 100/120 BC [zip,pdf][440kb]
УМ 100/120 BC PM [zip,pdf][174kb]
Унифициран усилвател на мощност УМ100 и УМ150 [pdf][882kb]
Унифициран усилвател на мощност УМ150 [pdf][102kb]
Унифициран усилвател на мощност с повишен КПД "УМ 200 ВСС" [zip,pdf,png,jpg][16,8mb]

***

Усилвател на мощност УМ 100/120 BC-П

УМ100 - предусилвателна платка

 Архив УМ 100/120 BC-П [zip,jpg][5,8mb]

***

Усилвател на мощност УМ 200/120 BCC

KN34PC, Силистра
доп. Божидар Цветанов, 19 април 2014 година, 23 септември 2018 година, 12 август 2019 година
доп. Теодор Тодоров, 12 август 2018 година