Високоговорител абонатен
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Абонатният високоговорител е предназначен за озвучаване на битови и служебни помещения.

I. Основни параметри:

1. Паспортна мощност: 0,3W
2. Номинален честотен обхват: 200-8000 Hz
3. Характеристична чувствителност: не по-малко от 86 db
4. Номинално захранващо напрежение: 30V
5. Обхват на регулиране на гръмкостта: не по-малък от 24 db


II. Състав:

1. Високоговорител широколентов тип ВК 0732-01
2. Потенциометър
3. Нискочестотен трансформатор U захр.: 30V
4. Съединителен шнур със специален щепсел
 

  

Божидар Цветанов
15 април 2021 год.