Телевизионни приемници

Телевизионен приемник "Дунав"
Телевизионен приемник "Кристал"
Телевизионен приемник "Мизия" Т61-23 - електрическа схема [pdf][1,9mb]
Телевизионен приемник "Мургаш" Т50-22 - инструкция за експлоатация [djvu][85kb]
Телевизионен приемник "Опера"
Телевизионен приемник "Осогово"
Телевизионен приемник "Пирин"
Телевизионен приемник "София 11" - електрическа схема [pdf][662kb]
Телевизионен приемник "София 59"
Телевизионен приемник "Средец"
Телевизионен приемник "Хемус"

Телевизионен приемник "Велико Търново 84"
Телевизионен приемник "Велико Търново 85" ТЦ5101
Телевизионен приемник "Велико Търново 871" ТЦ6701 - електрическа схема [pdf][1,3mb]
Телевизионен приемник "Велико Търново 882" ТЦ5103 - електрическа схема [pdf][514kb]
Телевизионен приемник "Велико Търново 883" ТЦ6703 - електрическа схема [pdf][422kb]
Телевизионен приемник "Велико Търново 89" [zip,pdf][686kb]
Телевизионен приемник "Велико Търново" ТЦ3403, ТЦ3404, ТЦ5121, ТЦ5122 - електрическа схема [pdf][3,8mb]
Телевизионен приемник "Велико Търново" ТЦ4205 - електрическа схема [zip,pdf,jpg][5,2mb]
Телевизионен приемник "Велико Търново" ТЦ5113 - електрическа схема [pdf][184kb]
Телевизионен приемник "Eелектрон" Ц 382 ДБ - електрическа схема [djvu][480kb]
Телевизионен приемник "Eелектрон" Ц 382 ДБ - инструкция за експлоатация [pdf][833kb]
Телевизионен приемник "Кристал" - инструкция за експлоатация [djvu][275kb]
Телевизионен приемник "Кристал" - електрическа схема [pdf][182kb]
Телевизионен приемник "Кристал" - инструкция за експлоатация [pdf][1,8mb]
Телевизионен приемник "Респром" Т3101 - инструкция за експлоатация и електрическа схема [pdf][13,3mb]
Телевизионен приемник "Респром" Т5001 - инструкция за експлоатация и електрическа схема [pdf][10,3mb]
Телевизионен приемник "Респром" Т5002/T6102
Телевизионен приемник "Респром" Т5003 - електрическа схема [pdf][240kb]
Телевизионен приемник "Респром" Т6151
Телевизионен приемник "София 21"
Телевизионен приемник "София 31"
Телевизионен приемник "София 81"
Телевизионен приемник "София 82"
Телевизионен приемник "София 83"
Телевизионен приемник "София 84"
Телевизионен приемник "София 85"
Телевизионен приемник "Prince" 21D02 - електрическа схема [zip,jpg][5,57mb]

Телевизионен приемник "Венус 5" - общи сведения, конструкция, монтаж [pdf][2,6mb]
Телевизионен приемник "Орион" - ръководство за експлоатация [pdf][300kb]
Телевизионен приемник "Орион AT-550-0-011"-Делта
Телевизионен приемник "Рекорд 2" - електрическа схема [pdf][269kb]
Телевизионен приемник "Темп" - електрическа схема и описание (сп. "Радио", 10бр./1955г.) [pdf][452kb]
Телевизионен приемник "Темп 1" - електрическа схема [pdf][93kb]
Телевизионен приемник "Темп 2" - електрическа схема [pdf][113kb]
Телевизионен приемник "Темп 3" - електрическа схема [pdf][165kb]
Телевизионен приемник "Темп 6", "Темп 7", "Темп 6M", "Темп 7M"
Телевизионен приемник "Топаз"
Телевизионен приемник "Стадион", "Стадион 2/4"
Телевизионен приемник "Фаворит" - електрическа схема [pdf][343kb]

Телевизионен приемник "Юность" 402
Телевизионен приемник PHILIPS 1R14B614/12W

Приставка за дециметровите обхвати ПТП216
Телевизионен тестови прибор "Ласпи" ТТ-01

HD44840A50 (TV "Кристал") [zip,pdf,jpg][847kb]
Декодер ПАЛ Е-380 [zip,pdf][905kb]
Избирач на телевизионни канали "ИТК-1П" [zip,pdf][1,0mb]
Дистанционно управление Alfavision RC 6805 - инструкция [pdf][439kb]
Кинескопи - справочник [pdf][1,6mb]