Телевизионен приемник "Осогово"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионен приемник "Осогово" - общи сведения, конструкция, монтаж [pdf][3,6mb]

В телевизионния приемник "Осогово" всички стъпала са с транзистори, с изключение на тези за редова развивка, които са лампови. Диагоналът на екрана му е 47см и може да приема 12 телевизионни канала в метровия обхват. Освен основния модел са произвеждани по същата схема приемниците "Мургаш" - с екран 50 см, "Преслав" - с екран 59 см и "Мизия" - с екран 61 см. Всички основни органи за управление са изведени вдясно от екрана. Тъй като телевизионния приемник е пригоден за вграждане на избирач за приемане на дециметров обхват, предвидени са и органи за неговото управление.

Регулаторите са подредени (отгоре надолу) както следва: за превключване на каналите от метров обхват 2, за избиране на каналите от дециметров обхват 9, за яркост 3, за фина настройка на канала 5, за контраст 4, за сила на звука 6, за тембър на звука 7, бутон за включване и изключване на телевизионния приемник 1, бутон за включване на дециметрови канали 8.

На задната страна са разположени: регулатор за честота на кадрите 10, два симетрични антенни входа 240 ома за антени от метров 11 обхват и дециметров обхват 12, изводи за включване на външен високоговорител 13 и шестизводен съединител за включване на приставка за дистанционно управление на приемника 14.

Звуковият канал има номинална изходна мощност 1,5W с честотна лента от 100-10000 Hz, възпроизвеждана от един високоговорител, разположен на предната страна. При модела "Мизия" високоговорителите са два.

Телевизионният приемник се захранва от мрежово захранване 220 V и има три токоизправителя. Единият е безтрансформаторен еднопътен и захранва ламповите стъпала.

Другите два са трансформаторни двупътни за ниски напрежения (съответно +36 V и -31 V). Освен това има транзисторен стабилизатор на напрежение, от който се захранва някой от стъпалата.

Масата на приемника е 20 кг при размери на кутията 600x400x325 мм.

По схемата на приемника "Осогово" е построен приемника "София 11", но има канален избирач, който може да приема всички обхвати, затова се нарича всевълнов избирач на телевизионни канали (съкратено ВИТК).
 

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.

Божидар Цветанов
17 март 2015 година