Телевизионен приемник "Орион AT-550-0-011"-Делта
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионният приемник Орион-Делта” се характеризира с изключителната си сигурност в работата му. Без преувеличение може да се твърди, че той е най-удачният телевизионен приемник, внасян масово у нас. Телевизорът е поместен в красива дървена кутия. За по-голямо удобство при експлоатацията му предвидени са и дървени крака ,които могат да се свалят по желание. Кинескопът му има екран с диагонал 59 см, който е разположен асиметрично в лявата част на кутията. Пред него е монтирано специално филтрово стъкло, изработено от прозрачна пластмаса, което
предпазва зрителите при имплозия на кинескопа и прави възможно гледането на програма на дневна светлина. Телевизионният приемник може да приема 12 канала в метровите обхвати, като е подготвен за монтиране на избирач за дециметровите обхвати.

Основните органи за управление се намират на лицевата страна. Вдясно от екрана са разположени отгоре надолу регулаторът за настройка на дециметровите канали 10, регулаторите за яркост 3, контраст 4, тембъра на звука 7 и силата му 5. Следват четири бутона: за превключване на меко или рязко изображение 8, за превключване на честотната лента на звука (говор-музика) 6, за включване на избирача на дециметровите обхвати 9 и за включване и изключване на мрежовото напрежение 1.

Най-отдолу се намира избирачът на каналите от метровите обхвати 2, комбиниран с устройството за фина настройка. Превключването на каналите става чрез въртене на прозрачният цилиндър. След установяване на желаният канал чрез натискане на същият цилиндър и въртенето му се донастройва точно приемната програма. При следващи превключвания на каналите не е необходима нова фина настройка.

На задната страна са изведени регулаторите за честота на редовете, а честота на кадрите и за вертикален размер и гнезда за симетрични антенни входове.

Захранването на телевизионният приемник е безтрансформаторно от мрежа 220 , като токоизправителят е еднопътен. асата на приемника е около 32 кг, при размери на кутията 495х720х330 mm.Телевизионен приемник "Орион" AT-550" - ръководство за експлоатация [pdf][300kb]
Телевизионен приемник "Орион" AT-550-0-011-Делта - електрическа схема и описание [pdf][5,2mb]

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.

Божидар Цветанов,
22 март 2015 година