Телевизионни приемници "Темп 6", "Темп 7", "Темп 6М", "Темп 7М"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионен приемник "Темп 6"

Телевизионните приемници "Темп 6/7" се произвеждат в Съветския съюз от 1960 г.Те са продължение на серия с богати традиции. "Темп" е първият модел, от която се появява през 1953 год. След това се произвеждат още два модела "Темп 2" през 1955 год. и "Темп 3" през 1956 год.

Телевизионните приемници "Темп 6/7" са първите от серията, произведени с печатен монтаж. Друга много характерна черта за тях е, че те са единствените масово внесени у нас приемници с диагонал на екрана 43 см при ъгъл на отклонение 110 градуса.

Недостатъците на телевизорите "Темп 6/7" са голямата претрупаност на монтажа, особено в областта на крайното стъпало за хоризонтално отклонение и мрежовото захранване, прекалената употреба на кабелни снопове, сравнително сложният мрежов трансформатор и др. Тези недостатъци са избегнати в значителна степен при следващите модели "Темп 6М/7М".

Разликата между двата модела е само по размерите на кинескопа, който при "Темп 6" е 43 см / 43ЛК9Б, а при "Темп 7" е 53 см / 53ЛК6Б. Това внася известни различия във външния вид, но схемите им са еднакви.

Телевизионен приемник "Темп 6М"

Телевизионните приемници "Темп 6М" се произвеждат от 1964 г., а "Темп 7М" от 1965 г. При тях са използвани модерни кинескопи (47ЛК2Б и 59ЛК2Б) с по голям екран и отношение на страните 4:5. Променена е изцяло както системата за обозначение на схемните елементи, така и разположението им на шасито. Запазени са донякъде принципната схема и печатните платки.

В схемата са внесени следните по съществени изменения: изменени са междинните честоти за изображението и звука, премахнат е клавишният превключвател, с което схемата на захранването е сравнително опростена, в крайното стъпало за хоризонтално отклонение е предвидена схема за автоматично регулиране на хоризонталният размер, предвидена е задръжка на АРУ и др. По този начин телевизионните приемници "Темп 6М/7М" са почти лишени от недостатъци и се славят като надеждни в работата си.

 

Телевизионен приемник "Темп 6М" от колекцията на Петко Петков от Бургас

Принципна електрическа схема на телевизионни приемници "Темп 6" и "Темп 7" [pdf][182kb]
Принципна електрическа схема на телевизионни приемници "Темп 6M" и Темп 7M" (www.rw6ase.narod.ru)[djvu][104kb]
Описание и ръководство на телевизионни приемници "Темп 6M" и Темп 7M" (www.rw6ase.narod.ru)[djvu][416kb]

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.
2. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

Петко Петков, Бургас, 22 октомври 2008 година,
доп. Божидар Цветанов, 18 март 2015 година